Ανόργανη Χημεία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνόργανη Χημεία / Inorganic Chemistry
ΚωδικόςΑΧ1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000687

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνόργανη Χημεία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600125363
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του μαθήματος οι ενδιαφερόμενοι αναμένονται να α) έχουν καλές βάσεις στην Χημεία, Φυσική και Μαθηματικά και β) διαθέτουν δημιουργική φαντασία. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα  Αποκτήσουν γνώσεις βασικών εννοιών, αρχών και εφαρμογών της σύγχρονης χημείας με εφαρμογές στη χημική μηχανική  αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες και κρίση σε βασικές γνώσεις γενικής, ανόργανης χημείας και χημείας προηγμένων υλικών  κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της γενικής και ανόργανης χημείας, και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αρχές που διέπουν αυτή στη χημική μηχανική.  αποκτήσουν γνώση των βασικών χαρακτηριστικών της ποιοτικής χημικής έρευνας στη σύγχρονη ανόργανη χημεία και θα κατανοήσουν το ρόλο της στη χημική μηχανική και στις σύγχρονες εφαρμογές στα μοντέρνα υβριδικά τεχνολογικά υλικά.  εξασκηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του σύγχρονου ερευνητή χημικού μηχανικού στο πεδίο χημικής μηχανικής που μελετά
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γένεση των Στοιχείων στο Γνωστό Σύμπαν. Ατομική θεωρία και ατομική δομή - Θεωρία της μεγάλης εκρήξεως (Big Bang) - Διαδικασίες καύσεως (Burning Processes) στοιχείων - Διαδικασίες α και e - Διαδικασίες συμμετοχής νετρονίων (s=slow, r=rapid) Διαλέξεις στο Αμφιθέατρο Κεφάλαιο 2 Σελίδες 42-63 Κεφάλαιο 20 Σελίδες 851-899 2. Κβαντική θεωρία του ατόμου Κεφάλαιο 7 Σελίδες 274-307 3. Το Περιοδικό Σύστημα υπό το Μικροσκόπιο Κεφάλαιο 8 Σελίδες 308-345 Διαλέξεις στο Αμφιθέατρο - Ο περιοδικός πίνακας και τα στοιχεία του - Ιδιότητες των στοιχείων του περιοδικού πίνακα - Ιονισμός και ενέργεια ιονισμού - Ηλεκτρονιακή συγγένεια - Ηλεκτραρνητικότητα - Τα μεγέθη των ατόμων στο περιοδικό σύστημα - Σύγκριση ιονικών ακτίνων r + /r - - Προστασία και κανόνες Slater 4. Ηλεκτρόνια, Δομή και Δραστικότητα μορίων-Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός - Δομή των μορίων Κεφάλαιο 10 Σελίδες 391-407 - Θεωρία VSEPR - Μονήρη ηλεκτρόνια στη δομή μορίων 5. Κλασικές Θεωρίες περί Δεσμού Συναρμογής στα Σύμπλοκα - Θεωρία Σθένους Δεσμού (Valence Bond Theory) Κεφάλαιο 10 Σελίδες 408-418 - Θεωρία Κρυσταλλικού Πεδίου (Crystal Field Theory) Κεφάλαιο 23 Σελίδες 1021-1029 - Θεωρία Μοριακών Τροχιακών (Molecular Orbital Theory) Κεφάλαιο 10 Σελίδες 419-436 6. Αέρια κατάσταση Κεφάλαιο 5 Σελίδες 181-229 Νόμοι αερίων Κινητική θεωρία 7. Θερμοχημεία Κεφάλαιο 6 Σελίδες 230-273 Θερμότητα αντίδρασης Εφαρμογές 8. Τα Σύμπλοκα στη χημεία: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Κεφάλαιο 23 Σελίδες 994-1034 - Κλασική θεωρία του Werner - Υποκαταστάτες, χηλικό αποτέλεσμα και ονοματολογία συμπλόκων - Γεωμετρία των ενώσεων συναρμογής - Το φαινόμενο της ισομέρειας στα σύμπλοκα 9. Eισαγωγή στη στερεά κατάσταση Κεφάλαιο 11 Σελίδες 437-498 - Κρύσταλλοι και ατέλειες. - Αγωγιμότητα στα στερεά - Στερεά με ομοιοπολικό δεσμό 10. Μοντέρνα Υλικά Κεφάλαιο 22 Σελίδες 955-963 Κεφάλαιο 21 Σελίδες 911-914 Κεφάλαιο 24 Σελίδες 1035-1075 Κεφάλαιο 25 Σελίδες 1076-1101
Λέξεις Κλειδιά
Δoμή και ιδιότητες της ύλης, Ανόργανη ύλη, Στοιχεία και ενώσεις, Ηλεκτρονικές θεωρίες δεσμού, Μοντέρνα Υλικά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διάρκεια των διαλέξεων χρησιμοποιούνται 1.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2. Επιστημονικά videos Στην επικοινωνία με τος φοιτητές χρησιμοποιούνται 1. Ηλεκτρονική αλληλογραφία 2. Τηλεφωνική επικοινωνία 3. Skype
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Inorganic%20Chemistry%20I/index.html
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γενική Χημεία, D. D. Ebbing and S. D. Gammon, Δέκατη Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Τραυλός, Αθήνα 2014
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. The New Chemistry, Nina Hall, Cambridge University Press, Cambridge, 2000 2. Ανόργανη Χημεία, Αρχές και Εφαρμογές, I. S. Butler and J. F. Harrod, Εκδόσεις Κωσταράκη, Αθήνα, 1994. 3. Ανόργανη Χημεία, Αρχές Δομής και Δραστικότητα, Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα Ν. Χατζηλιάδης, Θ. Καμπανός, Σ. Περλεπές-, James E. Huheey, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις ΙΩΝ, 1993 4. Advanced Inorganic Chemistry, F. A. Cotton, J. Wilkinson, 5th Edition, Wiley- Interscience, New York, 1988. 5. Inorganic Chemistry, C. S. G. Phillips and R. J. P. Williams, Oxford University Press, Vol. 2, 1966. 6. Inorganic Chemistry: A Guide to Advanced Study, R. B. Heslop and K. Jones, Amsterdam, N. Y., Elsevier Scientific Pub. Co., 1976.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-01-2020