Εργαστήριο Χημείας IV - Φυσική Χημεία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημείας IV - Φυσική Χημεία / Chemistry Laboratory IV (Physical Chemistry)
ΚωδικόςΕΧ4
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000836

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημείας IV - Φυσική Χημεία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125447
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προτεινόμενα μαθήματα για την επιτυχή παρακολούθηση: Φυσική Χημεία Ι, 2ου εξαμήνου και Φυσική Χημεία ΙΙ, 3ου εξαμήνου
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων και την εξέταση οι φοιτητές θα μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία: -τη συλλογή αξιόπιστων πειραματικών δεδομένων, -τη χρήση της θεωρίας σφαλμάτων, -τη στατιστική ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων, -τη σύνταξη εργαστηριακών αναφορών σύμφωνα με τα πρότυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, θα μπορούν να χειρίζονται απλές πειραματικές διατάξεις και όργανα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριος στόχος του εργαστηριακού αυτού μαθήματος είναι η εμπέδωση της ύλης των μαθημάτων ‘Φυσικής Χημείας Ι’ και ‘Φυσικής Χημείας ΙΙ’ μέσω φυσικοχημικών φαινομένων που παρατηρούνται και μελετώνται πειραματικά ή /και υπολογιστικά, η συλλογή αξιόπιστων πειραματικών δεδομένων, η εξοικείωση με τη Θεωρία Σφαλμάτων και τη Στατιστική Ανάλυση αποτελεσμάτων και η ατομική σύνταξη αναφορών σύμφωνα με τα πρότυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. 1.Μελέτη συντελεστή ιξώδους υγρών 2.Διάγραμμα ισορροπίας υγρής-αέριας φάσης σε σύστημα πλήρως μιγνυμένων υγρών 3.Βαθμονόμηση θερμοηλεκτρικού ζεύγους 4.Μέτρηση της επιφανειακής τάσης υγρών 5.Yπολογισμός στατικών και δυναμικών ιδιοτήτων ρευστών από ανάλυση δεδομένων μοριακής δυναμικής 6.Θερμιδομετρία σταθερής πίεσης 7.Μελέτη ηλεκτρολυτικών επιμεταλλώσεων.
Λέξεις Κλειδιά
φυσικοχημικά φαινόμενα, Στατιστική Ανάλυση, σύνταξη επιστημονικών αναφορών,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση του υπολογιστικού κέντρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blackboard για επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις3
Εργαστηριακή Άσκηση24
Φροντιστήριο6
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο6
Σύνολο39
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Επίδοση κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων και παράδοση εργαστηριακών αναφορών (50 % του βαθμού) Γραπτές εξετάσεις (50 % του βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Καρατάσος Κ., Τσιβιντζέλης, Ι., Τζιμπιλής, Ε., Λάμπρου, Χ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-05-2020