Φυσική Χημεία ΙΙ (Ε)

Πληροφορίες Σύνθετου Μαθήματος
Σύνθετο Μάθημα
Επιμέρους Μαθήματα
 1. ΦΧΕ3 Φυσική Χημεία ΙΙ (Ε)
 2. ΦΧΘ3 Φυσική Χημεία ΙΙ (Θ)
Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦυσική Χημεία ΙΙ (Ε) / Physical Chemistry II (L)
ΚωδικόςΦΧΕ3
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
Άλλα ΧαρακτηριστικάΜέρος του σύνθετου μαθήματος
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002646

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό323

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦυσική Χημεία ΙΙ (Ε)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125462
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προτεινόμενα μαθήματα για την επιτυχή παρακολούθηση: Φυσική Χημεία Ι, 2ου εξαμήνου
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων και την εξέταση οι φοιτητές θα μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία: -τη συλλογή αξιόπιστων πειραματικών δεδομένων, -τη χρήση της θεωρίας σφαλμάτων, -τη στατιστική ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων, -τη σύνταξη εργαστηριακών αναφορών σύμφωνα με τα πρότυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, θα μπορούν να χειρίζονται απλές πειραματικές διατάξεις και όργανα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Mελέτη συντελεστή ιξώδους υγρών: Μέτρηση του συντελεστή ιξώδους του νερού με τη μέθοδο ιξωδο¬μέ¬τρου του Ostwald σε θερμοκρασίες 25-50 C και υπολογισμός των σταθερών του νόμου του Arrhenious. Διάγραμμα ισορροπίας υγρής-αέριας φάσης σε σύστημα πλήρως μιγνυμένων υγρών: Μελέτη της ετερογενούς ισορροπίας μεταξύ δύο φάσεων, αέριας και υγρής, σε σύστημα δύο συστατικών σε ατμοσφαιρική πίεση. Εξέταση της απόκλισης του συστήματος από το νόμο του Raoult με βάση το διάγραμμα σημείου ζέσης-σύστασης και ερμηνεία με την εξέταση των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων. Προσδιορισμός του σημείου ζέσης και της γραμμομοριακής σύστασης του αζεοτροπικού σημείου. Βαθμο-νόμηση θερμοηλεκτρικού ζεύγους: Βαθμο¬νόμηση αγνώστου θερμοηλεκτρικού ζεύγους από 0-420 C, με μέτρηση της θερμοτάσης στο σημείο βρασμού υγρών ουσιών, στο σημείο υγροποίησής τους και στο σημείο πήξης Sn, Pb και Zn. Διαπίστωση της σταθερότητας της θερμοκρασίας κατά την ισορροπία υγρής-αέριας και στερεής-υγρής φάσης, της ανύψωσης του σημείου βρασμού και της ταπείνωσης του σημείου πήξης λόγω προσμίξεων. Θερμική ανάλυση: Λήψη των καμπυλών απόψυξης τηγμάτων Pb και Sn και κραμάτων τους με καταγραφέα και θερμοζεύγος Ni-NiCr (ο Pb και ο Sn δεν αναμιγνύονται στη στερεή κατάσταση). Προσδιορισμός των σημείων πήξης, των χρόνων πήξης, της ευτηκτικής θερμοκρασίας και, από την θερμοκρασία καμπής και το διάγραμμα φάσεων, της σύστασης των κραμάτων. Μέτρηση της επιφανειακής τάσης υγρών: Προσδιορισμός του συντελεστή επιφανειακής τάσης υγρών όπως του νερού και της αιθανόλης καθώς και διαλυμάτων αιθανόλης-νερού με τη μέθοδο του σταλαγμόμετρου Traube. Υπολογισμός και μελέτη σχετιζομένων φυσικοχημικών μεγεθών, όπως η μοριακή επιφανειακή ενέργεια, το παράχωρο, η επιφανειακή συγκέντρωση και η σταθερά τριχοειδούς δραστικότητας. Υπολογισμός στατικών και δυναμικών ιδιοτήτων ρευστών από ανάλυση δεδομένων Μοριακής Δυναμικής: Υπολογισμός στατικών και δυναμικών/θερμοδυναμικών ποσοτήτων (όπως πυκνότητα, ισόθερμος συντελεστής συμπιεστότητας, συντελεστής διάχυσης) μοντέλων καθαρών υγρών καθώς και μιγμάτων, με ανάλυση δεδομένων που έχουν προκύψει από προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής. Χρήση προγραμμάτων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για την απεικόνιση και τη στατική αποτίμηση των αποτελεσμάτων και των σφαλμάτων. Θερμιδομετρία σταθερής πίεσης: Υπολογισμός ενθαλπιών εξουδε¬τέ¬ρωσης διαλυμάτων ισχυρού και ασθενούς οξέος από περίσσεια διαλύματος ισχυρής βάσης, αφού προηγηθεί υπολογισμός της θερμοχωρητικότητας του θερμιδομέτρου και της ενθαλπίας αραίωσης της βάσης. Μελέτη ηλεκτρολυτικών επιμεταλλώσεων: Ηλεκτρολυτική επινικέλωση χάλκινου ελάσματος. Υπολογισμός όλων των κρίσιμων παραμέτρων του ηλεκτρολυτικού συστήματος, όπως τάση διάσπασης, αγωγιμότητα και μεταλλοϋπέρταση του ηλεκτρολυτικού κελίου, αποδόσεις ρεύματος και ενέργειας της επιμετάλλωσης καθώς και πάχος του επιστρώματος νικελίου.
Λέξεις Κλειδιά
φυσικοχημικά φαινόμενα, Στατιστική Ανάλυση, σύνταξη επιστημονικών αναφορών,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις-διαλέξεις μέσω Η/Υ, χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "elearning" για επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις6
Εργαστηριακή Άσκηση21
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων11
Φροντιστήριο6
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40
Εξετάσεις3
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Επίδοση κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων και παράδοση εργαστηριακών αναφορών (50 % του βαθμού) Γραπτές εξετάσεις Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου (50 % του βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Καρατάσος Κ., I. Τσιβιντζέλης, Ε. Τζιμπιλής, Λάμπρου Χ., Μισοπολινού Δ., Μοσχούδης Ν.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ν. Α. Κατσάνου, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ, Εκδόσεις Παπαζήση, 1993 Κ. Παναγιώτου, ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ και ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 1998 Δ. Α. Γιαννακουδάκη, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, –πρώτου κύκλου, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 1981-82 Ν. Κουλουμπή, ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, Αθήνα, 2005 P. W. Atkins, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ι+ΙΙΙ, ΠΑΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο, 1998 J. W. Moore, PHYSICAL CHEMISTRY, PRENTICE-HALL, Fifth Edition, London, 1972 P. W. Atkins, PHYSICAL CHEMISTRY, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Fourth Edition, Oxford, 1990
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-05-2020