Περιβαλλοντική Μηχανική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Μηχανική / Environmental Engineering
ΚωδικόςΔΑ8
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000696

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Μηχανική
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600125490
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Άλλη / Άλλες (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΕ2 Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας
 • ΦΔ5 Φυσικές Διεργασίες Ι
 • ΦΔ6 Φυσικές Διεργασίες ΙΙ
 • ΦΜ4 Φαινόμενα Μεταφοράς Ι
 • ΦΜ5 Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ
 • ΧΑ6 Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων Ι
 • ΧΑ7 Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: - Mπορούν να σχεδιάσουν εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από αστικές κα βιομηχανικές/βιοτεχνικές πηγές. - Έχουν κατανοήσεις τις βασικές διεργασίες μεταφοράς των χημικών στο περιβάλλον - Έχουν εξοικιωθεί με τις αρχές της βιομχανικής οικολογίας - Έχουν κατανοήσεις τις αρχές της ανάλυσης κύκλου ζωής - Έχουν κατανοήσεις τις επιπτώσεις των χημικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στην περιβαλλοντική μηχανική 2. Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον (Τύποι εκπομπών - Διαθεσιμότητα και παραγωγή δεδομένων εκπομπών - Μοντέλα μεταφοράς και μετασχηματισμού/Γενικά μοντέλα ισοζυγίου ύλης - Μετασχηματισμοί τοξικών ουσιών στο περιβάλλον – Βιοσυσσώρευση - Αβιοτικές διεργασίες μετασχηματισμού – Βιοαποικοδόμηση – Βιομετασχηματισμός) 3. Μηχανική ποιότητας νερού (Η φύση των προβλημάτων της ποιότητας νερού - Φυσικές μέθοδοι επεξεργασίας - Χημικές και φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας - Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας) 4. Μηχανική ποιότητας αέρα (Η φύση των προβλημάτων της ποιότητας αέρα - Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και έλεγχος αυτών - Μέθοδοι επεξεργασίας - Μοντέλα ποιότητας αέρα) 5. Διαχείριση στερεών αποβλήτων (Η φύση του προβλήματος διάθεσης των στερεών αποβλήτων - Ελαχιστοποίηση επικινδύνων αποβλήτων - Διεργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων - Διάθεση επικινδύνων αποβλήτων) 6. Ανάλυση κύκλου ζωής (Εισαγωγή στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής - Μεθοδολογία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής - Προσδιορισμός πλαισίου και στόχου ανάλυσης - Απογραφική ανάλυση - Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Ερμηνεία αποτελεσμάτων - Εφαρμογές της ΑΚΖ: χρησιμότητα, αδυναμίες και περιορισμοί - Παραδείγματα ΑΚΖ) 7. Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος – Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα - Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής - Παραδείγματα βιομηχανικής οικολογίας) 8. Χημικά στο περιβάλλον και δημόσια υγεία (Μηχανισμοί ανθρώπινης έκθεσης σε περιβαλλοντικά χημικά - Μέθοδοι αποτίμησης των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία - Βελτιστοποίηση σύνθεσης νέων χημικών μέσω ΑΚΖ και ανάλυση έκθεσης/τοξικότητας)
Λέξεις Κλειδιά
Περιβαλλοντική μηχανική, μεταφορά στο περιβάλλον, μηχανική αέρα, διαχείριση αποβλήτων, ανάλυση κύκλου ζωής, βιομηχανική οικολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις διαλέξεων μέσω powerpoint Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό Επικοινωνία μέσω email με τον Καθηγητή
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις122
Εργαστηριακή Άσκηση8
Φροντιστήριο4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών16
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στη βάση των γραπτών εξετάσεων (πρόοδος και τελικό διαγώνισμα) και των εργασιών (προαιρετικές).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω, J. HARTE, C. HOLDREN, R. SCHNEIDER, C. SHIRLEY,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις Περιβαλλοντική Μηχανική (Δ. Σαρηγιάννης) Σημειώσεις Σχεδιασμού εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (Δ. Σαρηγιάννης)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2020