Καινή Διαθήκη ΙΙΙ: Ερμηνεία Επιστολών της Καινής Διαθήκης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚαινή Διαθήκη ΙΙΙ: Ερμηνεία Επιστολών της Καινής Διαθήκης / New Testament III: Interpretation of the New Testament Epistles
Κωδικός506
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜόσχος Γκουτζιούδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005505

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚαινή Διαθήκη ΙΙΙ: Ερμηνεία Επιστολών της Καινής Διαθήκης
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125612

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (97)
ΗμερολόγιοΤρίτη 09:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που περάτωσαν με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση: να γνωρίζουν το ειδικό γραμματειακό είδος των επιστολών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα κλειδιά της ανάγνωσής τους, να εφαρμόζουν μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας εντοπίζοντας τα κύρια σημεία της σχετικής θεματολογίας, να προσεγγίζουν κριτικά την ιστορία της ερμηνείας των επιστολών, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την εποχή της αρχαίας ενωμένης εκκλησίας μέχρι σήμερα από τις διάφορες χριστιανικές ομολογίες, να αντιλαμβάνονται τη σημασία που είχαν και έχουν οι επιστολές για τους χριστιανούς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα επιχειρείται η ερμηνεία των επιστολών που περιλαμβάνονται στην ΚΔ. Στην αρχή αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γραμματειακού είδους των επιστολών και παρουσιάζονται οι μέθοδοι προσέγγισης τους. Κατόπιν γίνεται υποδειγματική ανάλυση και ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων, ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν ένα υπόδειγμα ερμηνείας, που θα τους χρησιμεύσει στην ερμηνεία και άλλων επιστολών. Ειδικότερα ερμηνεύονται και τμήματα από επιστολές του απ. Παύλου. Μετά την ερμηνεία πραγματοποιείται η θεολογική προσέγγιση των κύριων θεμάτων των επιστολών, μια σύντομη περιγραφή της ερμηνείας τους από τις επιμέρους χριστιανικές ομολογίες και, τέλος, η σύνδεση τους με την εποχή μας.
Λέξεις Κλειδιά
Καινή Διαθήκη, Επιστολές της Καινής Διαθήκης, Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Απόστολος Παύλος, πρωτοχριστιανικές κοινότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το μάθημα πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, PP, χρήση διικτύου κ.λπ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1305,2
Σύνολο1305,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρακολούθηση του μαθήματος - Ενεργή συμμετοχή στο μάθημα - Συμμετοχή στα τεστ - Συγγραφή εργασίας (ατομικής) - Παρουσίαση της εργασίας (ατομικής)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Γαλάνη, Ι., Η πρώτη και η δεύτερη επιστολή του Απ. Παύλου προς Θεσσαλονικείς, (Eρμηνεία Kαινής Διαθήκης, τ. 11), Θεσσαλονίκη 1985/1989/2009. - Βασιλειάδη, Π., Παύλος. Τομές στη Θεολογία του, Θεσσαλονίκη 2004.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πηγές 1. Migne, Patrologia cursus completus. Serie Greca, Paris. 2. Novum Testamentum Grace (Nestle-Aland), Stuttgart 271995. 3. Septuaginta, έκδ. A. Rahlfs, Stuttgart 1935.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-09-2016