Η έννοια του "ενοθεϊσμού" στις θρησκείες και τις λατρείες της ελληνορωμαϊκής εποχής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ έννοια του "ενοθεϊσμού" στις θρησκείες και τις λατρείες της ελληνορωμαϊκής εποχής / The issue of "henotheism" in the religions and cults of the Graeco-Roman age
Κωδικός2203
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Παχής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015282

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2013 έως σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ έννοια του "ενοθεϊσμού" στις θρησκείες και τις λατρείες της ελληνορωμαϊκής εποχής
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125621
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Κατανόηση της έννοιας του «συστήματος» κατά τη διάρκεια του ελληνορωμαϊκού κόσμου. - Διέσδυση (μέσω της ορθής μελέτης των δεδομένων [πηγών] στον τρόπους (αντιλήψεις, προκαταλήψεις, φόβοι, κτλ.) με τους οποίους αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι της συγκεκριμένης εποχής τους εκπροσώπους του θεϊκού κόσμου. - Μελέτη της σημασίας του “ενοθεϊσμού” κατά τη διάρκεια του ελληνορωμαϊκού κόσμου. - Προσέγγιση της έννοιας της δύναμης και της σωτηρίας κατά τη διάρκεια των ελληνορωμαϊκών χρόνων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο όρος «ενοθεϊσμός» αποτελεί μια σύγχρονη ερευνητική προσέγγιση που σχετίζεται άμεσα με τις πολιτικο-κοινωνικές και θρησκευτικές αντιλήψεις που κυριαρχούν κατά τη διάρκεια των ελληνορωμαϊκών χρόνων (εποχή Ηγεμονίας, 1ος -αρχές 3ου μ.Χ. αιώνα). Κυρία έκφρασή του είναι οι προσφωνήσεις εἷς θεός, μέγας θεός, ἐγὼ εὶμὶ που συναντούμε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σε μαρτυρίες κειμένων, επιγραφών, παπύρων και φυλακτών σχετικών κυρίως με τη λατρεία της Ίσιδας και του Σάραπι. Απώτερος σκοπός τους είναι η δήλωση της παντοδυναμίας, της πρόνοιας και της σωτηρίας των εκπροσώπων του μακροκόσμου (θεών) και μικροκόσμου (εκπροσώπων της πολιτικής εξουσίας) στους ανθρώπους αυτής της εποχής. Μ’ αυτό τον τρόπο δηλώνεται μια απόλυτη εξάρτηση ανάμεσα στη θρησκεία και την πολιτική που αποτελούν τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
Λέξεις Κλειδιά
Ενοθεϊσμός, δύναμη, ευεργασία, σωρηρία, Αρεταταλογίες. Θεϊκά επίθετα, οικουμενισμός, κοσμοπολιτισμός.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Power-points κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του εξαμήνου. Επικοινωνία με φοιτητές μέσω E-Mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις622,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο722,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία- Συζήτηση- Εξέταση- Αξιολόγηση σύγχρονων επιστημονικών θεωριών και μεθοδολογιών. Η βαθμολόγηση των φοιτητών είναι αποτέλεσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Pachis, P., Religion and Politics in the Graeco-Roman World. Redescribing the Isis-Sarapis Cult, Thessaloniki, 2010 (Εύδοξος).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bricault, L., Myrionymi, Les épicleses Grecques et Latines d’ isis, de Serapis et d’ Anubis, Stuttgart-Leipzig, 1996. -------------, “Zeus Helios Mégas Sarapis”, in: Actia Orientalia Belgica, vol. XVIII: La Langue dand tous ses etages, M. Malaise in honorem, Bruxelles -Liège -Leuven, 2005, 243-254. Henrichs, A., “The Sophists and Hellenistic Religion: Prodicus as the Spiritual Father of Isis Cult”, Harvard Studies in Classical Philology 88 (1984), 139-158. Martin, L.H., Οι θρησκείες της ελληνιστικής εποχής (μετ. Δ. Ξυγαλάτάς. Επιμ. Προλ.Π. Παχής), Θεσσαλονίκη 2004. ---------------, Studies in Hellenistic Religions, edited and preface by P. Pachis, Eugen, OR, 2018. Nock, A., Conversion. The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo, Oxford, 1961 (1933). Pachis, P., “The Hellenistic Era as An Age of Propaganda: The Case of Isis’ Cult,” in: L.H. Martin -P. Pachis (eds.), Theoretical Frameworks for the Sttudy of Graeco-Roman Religions, Thessaloniki,2003, σελ. 97-125. ------------, “Isis Tyrannos and the Construction of Imperial society: Ecumenism and Social Formation”, in: Pachis, P., Religion and Politics in the Graeco-Roman World. Redescribing the Isis-Sarapis Cult, Thessaloniki, 2010, σελ. 147-223. Pleket, H. W., “Religious History as the History of Mentality”, The “Believer” as Servant of the Deity in the Greek World”, in: H. S. Versnel (ed.), Faith, Hope and Worship. Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, Leiden, 1981, σελ. 152-192. Smith, J.Z., Map is not Territory. Studies in the History of Religions, London-Chicago, 1993. Totti, M., Ausgewählte Texte der Isis und Sarapis-Religion, Hlidesheim, 1985. Sfameni Gasparro, G., “The Globalization and Localization of Religion: From Hellenism to Late Antiquity. Assesing a Category in the History of religions”, in: L.H. Martin -P. Pachis (eds.), Hellenisation, Empire and Globalization: Lessons from Antiquity, Thessaloniki,2004, σελ.41-83. -------------------------, “The Hellenistic Face of Isis: Cosmic and Savour Goddess”, in: L. Bricault- M. J. Versluys- P. G. P. Meyboom (eds.), Nile Into Tiber. Egypt in the Roman World. Proceedings of the Third International Conference of Isis Studies, Leiden, May 11-14 May 2005, Leiden, 2007, σελ. 40-72. Vandelip G., The Four Hymns of Isidorus and the Cult of Isis, Ameican Studies in Papyrology, 12, Toronto 1972. Versnel, H. S. Inoconsistencies in Greek and Roman Religion, vol. I: Ter Unus. Isis Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism, Studies in Greek and Roman Religion, vol.6,Leiden: Brill,1990.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-10-2018