Κοινοτικό σύστημα διοίκησης και ορθόδοξη λαϊκή παράδοση στην ιστορία του Νέου Ελληνισμού

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινοτικό σύστημα διοίκησης και ορθόδοξη λαϊκή παράδοση στην ιστορία του Νέου Ελληνισμού / Community management system and Orthodox folk tradition in the history of Modern Hellenism
Κωδικός2063
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΝεκταριος Νικολακακης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005341

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινοτικό σύστημα διοίκησης και ορθόδοξη λαϊκή παράδοση στην ιστορία του Νέου Ελληνισμού
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125629
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι: • Να γνωρίσουν οι φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και διοίκησης των Ελληνικών Κοινοτήτων εντός και εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. • Να αντιληφθούν τη συμβολή του κοινοτικού βίου στη διατήρηση της Ορθόδοξης παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού. • Να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις ποικίλες μορφές εκδήλωσης της λαϊκής ευσέβειας στον καθημερινό βίο των Ελληνικών Κοινοτήτων. • Να επισημάνουν επιβιώσεις της λαϊκής ευσέβειας και παράδοσης στη νεοελληνική κοινωνία.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζονται από ιστορική άποψη ζητήματα σχετικά με την οργάνωση της κοινοτικής και ενοριακής ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων κατά την Οθωμανική περίοδο, καθώς και εκφράσεις της λαϊκής ευσέβειας και παράδοσής τους σε θέματα πίστης, λατρείας και θρησκευτικών εθίμων.
Λέξεις Κλειδιά
Ελληνικές Κοινότητες, παράδοση, έθιμα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Βιντεοπροβολέας / Διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία. Προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μανώλης Βαρβούνης, Νεωτερική ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα, Θεσσαλονίκη 2014, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βακαλόπουλος, Απ., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία 1453-1669. τ.Β΄. Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, β΄ έκδ., Θεσσαλονίκη 1976. Δένδιας, Μ., Αι ελληνικαί παροικίαι ανά τον κόσμον, Αθήνα 1919. Ζαχαρόπουλος, Ν., «Η κοινοτική οργάνωση των υπόδουλων Ορθοδόξων», Ιστορία της Ορθοδοξίας, τ.6, Ορθοδόξων βίος και πολιτισμός (15ος-19ος αι.), εκδ. Road, Αθήνα, 21-75. Κάννερ Έφη, Φτώχεια και Φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), εκδ. Κατάρτι, Αθήνα 2004. Κοντογιώργης, Γ., Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της Τουρκοκρατίας, Νέα Σύνορα, Λιβάνης, Αθήνα 1982. Μέγας Γ., Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι 1983. Μοσχοβάκης, Ν., Το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1882. Πρακτικά Συμποσίου: Η διαχρονική πορεία του Κοινοτισμού στη Μακεδονία (Εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας, 9-11 Δεκ. 1988, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών), Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1991. Πανταζόπουλος, Ν., Ελλήνων συσσωματώσεις κατά την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι 1958. Πανταζόπουλος, Ν., Ο ελληνικός κοινοτισμός και η νεοελληνική κοινοτική παράδοση, εκδ. Παρουσία, Αθήνα 1993. Παχυγιαννάκης Ευάγγελος Πρωτοπρ., Ενορία και Μονή στην εκκλησιαστική παράδοση, Ακρίτας, Αθήνα 1993. Σιάσος, Λάμπρος, Από την εκκλησιαστική στη λαϊκή ευσέβεια, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. Ταγαράκης Ι., Το φιλανθρωπικό έργο στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Θεσσαλονίκης (1840-1928), Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1994. Χασιώτης Ι., Κατσιαρδή-Hering Όλγα, Αμπαταζή Ε., Οι Έλληνες στη Διασπορά (15ος-21ος αι.), εκδ. Η Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2006. Χατζηφώτης, Ι., Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2020