Η Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Οικουμενικές και Κανονικές προσεγγίσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Οικουμενικές και Κανονικές προσεγγίσεις / The Church in 21st century. Universal and standard approaches
Κωδικός2164
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανός Τσομπανίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012788

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Οικουμενικές και Κανονικές προσεγγίσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125665
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
- να γνωρίζουν γύρω από την ιστορική, κοινωνική, και πολιτιστική σημασία της Ορθόδοξης παράδοσης και Θεολογίας και των άλλων χριστιανικών παραδόσεων - να κατανοούν κριτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ορθόδοξης Παράδοσης, των άλλων χριστιανικών ομολογιών, και των κοινωνιών, τόσο στην ιστορία όσο και στο σύγχρονο κόσμο, - να κατανοούν σε βάθος και να αξιολογούν τις νέες και εξελισσόμενες μορφές των χριστιανικών αντιλήψεων και πρακτικών με οικουμενικό πνεύμα και διάθεση καταλλαγής - να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι κυριότερες χριστιανικές ομολογίες είναι δομημένες και οργανωμένες,
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα μελετάται ο τρόπος με τον οποίο οι εκκλησιαστικοί θεσμοί οργάνωσης και διοίκησης των κυριοτέρων χριστιανικών ομολογιών μπορούν να συμβάλουν στην οικουμενική προσέγγιση των χριστιανών. Επίσης προσεγγίζονται συγκριτικά κείμενα του ΠΣΕ που αναφέρονται στους κυριότερους θεσμούς οργάνωσης και διοίκησης των χριστιανικών ομολογιών όπως για παράδειγμα το συνοδικό σύστημα, ο ρόλος του επισκόπου, η θέση των κληρικών και των λαϊκών, η στάση απέναντι στην πολιτική εξουσία. Εξετάζεται ακόμη η στάση των Ορθοδόξων έναντι των εταίρων τους στο διάλογο και στις οικουμενικές επαφές. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν σε ομάδες εργασίες οι επίσημες τοποθετήσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Οικουμενική Κίνηση όλου του προηγούμενου αιώνα για να διαπιστωθεί εάν έχει δοθεί απάντηση για τη θέση των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών στην εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησία, Οικουμενικος διαλογος, Κανονικο Δικαιο, Εκκλησιστικό Δίκαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130,5
Εξετάσεις130,5
Σύνολο783,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην τάξη (συζήτηση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις,παροχή πληροφοριών) αποτελεί σημαντικός δείκτης του ενδιαφέροντος του μαθητή και συνυπολογίζεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις είναι γραπτές ή προφορικές ή σε μορφή εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Παπαστάθης Χ., Παπαθωμάς Γ., Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και Θρησκεύματα στην Ελλάδα, εκδ. Επέκταση, Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Εύδοξου: 34787. 2) Στυλιανός Τσομπανίδης, Εκκλησία Εκκλησίες, Αρμός, 2013. Κωδικός Εύδοξου: 41963318
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Marc Reuver, Faith and law : juridical perspectives for the ecumenical movement, Genève : WCC Publications, 2000. Norman Doe, Christian Law, Contemporary Principles, Cambridge, 2013
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2016