Κοινωνία, Θρησκεία και Δίκαιο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνία, Θρησκεία και Δίκαιο / Society, Religion and Law
Κωδικός2140
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝίκη Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003602

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνία, Θρησκεία και Δίκαιο
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125672
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν: -να αναλύουν τη διαδραστική αλληλεπίδραση των τριων μαθησιακών πυλώνων (κοινωνία, θρησκεία, δίκαιο) -να κατανοούν την όσμωση των ανωτέρω στο πλαίσιο μιας κοινωνικής ολότητας -να είναι ευαισθητοποιημένοι στη λειτουργία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρόκειται για μια διεπιστημονική προσέγγιση, από την πλευρά της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας και από την πλευρά του Δικαίου για το πως η Κοινωνία, η Θρησκεία και το Δίκαιο αλληλοσχετίζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον 21ο αιώνα. Το μάθημα εμβαθύνει στη μελέτη ζητημάτων, όπως ο ρόλος της θρησκείας στη δημόσια σφαίρα, η συζήτηση για την εκκοσμίκευση, ο ρόλος του κράτους απέναντι στη θρησκεία και τις θρησκευτικές κοινότητες, το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο για τις θρησκείες και τις θρησκευτικές κοινότητες (πλειοψηφούσες και μειοψηφούσες), εγχώριες και διεθνείς πολιτικές για τη θρησκευτική ελευθερία, τον πλουραλισμό και τη μετανάστευση, το οικονομικό και φορολογικό στάτους των θρησκευμάτων, καθώς και την ελευθερία της θρησκευτικής τέχνης.
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνία, δίκαιο, θρησκεία, ανθρώπινα δικαιώματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση νέων τεχνολογιών, π.χ. power point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,7
Εξετάσεις180,7
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιωάννης Πέτρου, Θρησκεία και κοινωνία, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2011 Κων/νος Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 2013
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2018