Διδακτική της εκκλησιαστικής ιστορίας και τέχνης, ηθικής, των σύγχρονων μεγάλων θρησκευτικών και διαχριστιανικών - διαθρησκειακών διαλόγων στο ΜτΘ[ΠΑΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική της εκκλησιαστικής ιστορίας και τέχνης, ηθικής, των σύγχρονων μεγάλων θρησκευτικών και διαχριστιανικών - διαθρησκειακών διαλόγων στο ΜτΘ[ΠΑΙ / Teaching Ecclesiastic History and Art, Ethics, Contemporary Religions and Inter-Christian Inter-religious Dialogues in Religious Education
Κωδικός2098
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
Γνωστικό ΑντικείμενοΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005515

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική της εκκλησιαστικής ιστορίας και τέχνης, ηθικής, των σύγχρονων μεγάλων θρησκευτικών και διαχριστιανικών - διαθρησκειακών διαλόγων στο ΜτΘ[ΠΑΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125680

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (96)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που περάτωσαν με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση: Nα προσδιορίζουν τα γνωστικά αντικείμενα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Τέχνης, της Ηθικής¸ των Σύγχρονων Μεγάλων Θρησκευμάτων και των Διαχριστιανικών-Διαθρησκειακών Διαλόγων, Nα μπορούν να ενσωματώσουν τα παραπάνω στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης του Μαθήματος των Θρησκευτικών, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας. να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Τέχνης, της Ηθικής¸ των Σύγχρονων Μεγάλων Θρησκευμάτων και των Διαχριστιανικών-Διαθρησκειακών Διαλόγων ως συστατικών στοιχείων του περιεχομένου του Μαθήματος των Θρησκευτικών, να προσδιορίζουν τον σκοπό και να αξιολογούν τα περιεχόμενα της διδασκαλίας της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Τέχνης, της Ηθικής¸ των Σύγχρονων Μεγάλων Θρησκευμάτων και των Διαχριστιανικών-Διαθρησκειακών Διαλόγων, Nα επιλέγουν και να αξιολογούν διδακτικές μεθόδους κατά τη διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Τέχνης, της Ηθικής¸ των Σύγχρονων Μεγάλων Θρησκευμάτων και των Διαχριστιανικών-Διαθρησκειακών Διαλόγων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο εν λόγω μάθημα γίνεται αναφορά στον σκοπό, στα περιεχόμενα καθώς και στις διδακτικές τεχνικές, μεθόδους και πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διδασκαλία Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Τέχνης, της Ηθικής¸ των Σύγχρονων Μεγάλων Θρησκευμάτων και των Διαχριστιανικών-Διαθρησκειακών Διαλόγων στο ΜτΘ. Οι φοιτητές θα έρθουν σε γνωστική επαφή και εννοιολογική προσέγγιση με την ύλη και τους βασικούς όρους των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική, Μάθημα των Θρησκευτικών, Εκκλησιαστική Ιστορία και Τέχνη, Διδακτική της Ιστορίας, Σύγχρονα Μεγάλα Θρησκεύματα, Οικουμενικός Διάλογος, Διαθρησκειακός Διάλογος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα στη διδασκαλία ανάρτηση ψηφιακού υλικού στην πλατφόρμα elearning επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο783,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση με δυνατότητα εκπόνησης σχεδίου διδασκαλίας καθώς και δημόσιας παρουσίασής το κατά τη διδασκαλία. Παρακολουθήσεις διδασκαλίας Θρησκευτικών στο Τμήμα και σε σχολεία στις θεματικές Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Τέχνης, της Ηθικής, των Σύγχρονων Μεγάλων Θρησκευμάτων και των Διαχριστιανικών-Διαθρησκειακών Διαλόγων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μητροπούλου, Β. (2015). Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο. Θεσσαλονίκη. Όστρακον Σημειώσεις των διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2018