ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / Introduction to Forest Informatics
Κωδικός006ΕΑ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000012

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125903
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος - θα γνωρίζει τις βασικές έννοιες της πληροφορικής - θα κατανοήσει τον τρόπο ανάλυσης και σχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων - θα εξοικειωθεί με τα αρχεία δεδομένων, τις Βάσεις Δεδομένων και τις εφαρμογές τους - θα γνωρίζει για τα δίκτυα υπολογιστών, το Διαδίκτυο, τα δίκτυα αισθητήρων και πώς αξιοποιούνται στην περιβαλλοντική παρακολούθηση - θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της δασικής πληροφορικής και πράσινης πληροφορικής - θα κατανοήσει την συμβολή της πληροφορικής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βιώσιμη ανάπτυξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές έννοιες πληροφορικής, σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων, αρχεία δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, δίκτυα υπολογιστών, Διαδίκτυο, Δασική Πληροφορική, Πράσινη Πληροφορική, Δίκτυα αισθητήρων, περιβαλλοντική παρακολούθηση.
Λέξεις Κλειδιά
Δασική Πληροφορική, αρχεία δεδομένων, δίκτυα υπολογιστών, Διαδίκτυο, Πράσινη Πληροφορική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
•ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, Alan Evans Kendall Martin, 2018, εκδοσεις ΚΡΙΤΙΚΗ , Β εκδ
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2018