ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ Ι [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ Ι [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ] / Mountain Hydronomics Ι (Torrent Management and Control Ι)
Κωδικός059Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000068

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 224
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ Ι [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ]
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600125943
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν Γενικές Προαπαιτήσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αφού μελετήσει αυτό το μάθημα, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση: - Κατανοήσειi τη σημασία της διαχείρισης των ορεινών υδάτων για τη διαθεσιμότητα νερού - Να γνωρίζειi πώς παρακολουθούνται οι βασικές κλιματικές και υδρολογικές παράμετροιi και πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα υδρολογικά δεδομένα και οι πληροφορίες - Να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλληλο μοντέλο ή εργαλείο αξιολόγησης για την υδρολογική πρόβλεψη ανάλογα με το περιβάλλον της λεκάνης απορροής, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και τα ζητήματα που εγείρονται - να συζητά τρόπους για την επέκταση των υδατικών διαθέσιμων που περιλαμβάνουν τόσο τα αχρησιμοποίητα τμήματα του υδρολογικού κύκλου όσο και νέους τρόπους χρήσης των υφιστάμενων πηγών ύδατος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα χειμαρρικά ρεύματα (ορισμοί, διάρθρωση, κατηγορίες, δράση, ζημίες και εκτίμησή τους, χειμαρρική επικινδυνότητα) και οι αποδέκτες τους (ποταμοί, λίμνες, θάλασσες). Οι λεκάνες απορροής, οι πεδινές διαδρομές, οι εκβολές τους και οι περιοχές πρόσχωσης. Χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό) και χειμαρρικοί τύποι. Φυσικό περιβάλλον και χειμαρρική δράση. Υδρολογία του χειμαρρικού χώρου (υδρογραφικό δίκτυο, υδρολογική συμπεριφορά λεκανών απορροής, εξάτμιση, διήθηση, υπόγειοι υδροφορείς και πηγές, εμπλουτισμός τους, ποιότητα του χειμαρρικού νερού). Η ροή στους χειμάρρους (προσδιορισμός παροχής, διόδευση πλημμυρών, υδρομαστεύσεις, πλημμυρικές ζημίες, δυναμική της απορροής). Φυσική και ανθρωπογενής παραγωγή φερτών υλών (διαβρώσεις, γεωλισθήσεις, κατακρημνίσεις, αποσαθρώσεις, επιχωματώσεις, αμμοληψίες, στερεά απορρίματα). Χειμαρρικά φαινόμενα και μηχανισμοί παραγωγής. Προσδιορισμός παραγόμενου όγκου υλικών και υποβάθμιση. Συνέπειες. Μεταφορά φερτών υλών (αιωρομεταφορά, στερεομεταφορά, μαζική μεταφορά). Προσδιορισμός των παροχών και των αντίστοιχων φορτίων. Αποθέσεις και ισοζύγιο των διακινούμενων υλικών. Λαβαμεταφορά και δεβριτική ροή, χείμαρροι λάβας, εκτίμηση λαβαφορτίων, συνέπειες. Ολισθήσεις, κατακριμνήσεις και ερπύσεις εδαφών, παραμορφώσεις του χώρου (αίτια, τρόποι κίνησης, εκτιμήσεις όγκων, συνέπειες). Φερτές ύλες (στρωματογραία, λιθοκκομετρία) και κινητοί πυθμένες (σώματα μεταφοράς, συμπεριφορά). Moρφολογική εξέλιξη των κοιτών (σταθερά σημεία, ριπίδια, κώνοι, εκβολές και δέλτα, στροφές, μαίανδροι), ισορροπία κοιτών και χειμαρρικού χώρου (κλίση αντιστάθμισης ισορροπίας, περιπλάνησης, στατική ισορροπία των λεκανών). Οι προσχώσεις σε λίμνες, θάλασσες, λιμένες, ποταμούς, ταμιευτήρες, τεχνητές κοίτες, συνέπειες και μορφολογικές εξελίξεις. Οι υγροβιότοποι και ο χειρισμός τους από γεωμορφολογική άποψη.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση υδατικών πόρων, χειμαρρικά ρεύματα, χειμαρρικά φαινόμενα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
- Video projector during teaching and laboratory exercises.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση521,7
Άσκηση Πεδίου80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων250,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Π. Στεφανίδης, Ορεινή Ι, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 2006 Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. Applied Hydrology, 1988, McGraw-Hill
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2018