ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / Forest Law
Κωδικός072Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000081

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600125955
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: • Να αντιληφθούν βασικές έννοιες δίκαιου • Να γνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας • Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα υποκείμενα των έννομων σχέσεων. • Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα δικαιώματα που υφίστανται στα ελληνικά δάση • Να γνωρίζουν και να αναλύουν βασικούς «δασικούς» και «περιβαλλοντικούς» νόμους • Να γνωρίζουν τι προβλέπει διαχρονικά το Σύνταγμα για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον • Να αναφέρουν βασικούς Διεθνείς Οργανισμούς και Διεθνή Όργανα για τα δάση • Να αναφέρουν και να διακρίνουν θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής και κοινοτικής έννομης τάξης για την νομική προστασίας του δασικού πλούτου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κανόνες δικαίου και διάκριση εξουσιών. Πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας. Υποκείμενα έννομων σχέσεων. Γενικά περί δικαιωμάτων. Αναγνώριση εμπράγματων δικαιωμάτων. Δικαιώματα στα δάση. Διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής δασικής νομοθεσίας. Τα δάση και το φυσικό περιβάλλον στο Σύνταγμα του 1975 και στην Αναθεώρησή του. Τα δάση στο Διεθνές και στο Κοινοτικό Δίκαιο. Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνή Όργανα για τα δάση. Θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής και κοινοτικής έννομης τάξης για τη νομική προστασία του δασικού πλούτου.
Λέξεις Κλειδιά
Δάσος, Δίκαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κανόνες δικαίου και διάκριση εξουσιών. Πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας. Υποκείμενα έννομων σχέσεων. Γενικά περί δικαιωμάτων. Αναγνώριση εμπράγματων δικαιωμάτων. Δικαιώματα στα δάση. Διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής δασικής νομοθεσίας. Τα δάση και το φυσικό περιβάλλον στο Σύνταγμα του 1975 και στην Αναθεώρησή του. Τα δάση στο Διεθνές και στο Κοινοτικό Δίκαιο. Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνή Όργανα για τα δάση. Θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής και κοινοτικής έννομης τάξης για τη νομική προστασία του δασικού πλούτου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Σεμινάρια5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Φροντιστήριο5
Πρακτική (Τοποθέτηση)5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ι. Μακρής, Δασικό Δίκαιο (εκδόσεις Σάκκουλα)
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2018