ΕΛΛΗΝΙΚΑ V

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΑ V / Greek V
Κωδικός075Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000084

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό532

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΑ V
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600125958
Τύπος Μαθήματος
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοούν και να παράγουν κείμενα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του επιστημονικού, ερευνητικού λόγου. Πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα αυτόνομα, να αναλύουν τη δομή του ερευνητικού άρθρου, της ανακοίνωσης και της περίληψης (abstract), να κατανοούν πολυτροπικά κείμενα, να επιχειρηματολογούν και να αντικρούουν επιχειρήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα Ελληνικά για Αλλοδαπούς Φοιτητές Ε’ εξαμήνου (επίπεδο Γ2.1), τα κειμενικά είδη που εξετάζονται είναι η περίληψη (abstract) του ερευνητικού άρθρου, το ερευνητικό άρθρο δημοσιευμένο σε συλλογικούς τόμους ή σε επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές, πρέπει να είναι σε θέση να: • διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα • διατυπώνουν απόψεις με σαφήνεια και λογικά επιχειρήματα • αντικρούουν επιχειρηματολογία • επεξεργάζονται πολυτροπικά κείμενα με στατιστικά στοιχεία, πίνακες, διαγράμματα κλπ. • αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία μορφολογίας και σύνταξης που απαντούν στον ακαδημαϊκό λόγο, όπως η ονοματοποίηση, τα πολυλεκτικά σύνθετα, η λόγια χρήση της γενικής, ο αρχαιόκλιτος παθητικός αόριστος και οι ουσιαστικοποιημένες μετοχές παθητικού αορίστου.
Λέξεις Κλειδιά
ακαδημαϊκός λόγος, ερευνητικό άρθρο, περίληψη ερευνητικού άρθρου (abstract), ειδικοί ακαδημαϊκοί σκοποί.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή φωτογραφιών, βίντεο, πολυμεσικού υλικού, παρουσιάσεων power point σχετικού με το θέμα του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Γλωσσική διδασκαλία, διαδραστικός τρόπος διδασκαλίας.
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες -Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2001. Council of Europe, Cambridge University Press, ηλ. διευθ. http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει δυνατότητα διαμορφωτικής αξιολόγησης λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα της διδασκαλίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-12-2014