ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ / Wood Quality
Κωδικός116Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000108

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125977
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση όλων των χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και σφαλμάτων του ξύλου που σχετίζονται με την ποιότητα του ξύλου, ικανότητα ποιοτικής αξιολόγησης και εκτίμησης των κορμών ιστάμενων δέντρων, των κορμοτεμαχίων που παράγονται από την υλοτομία των δέντρων και της πριστής ξυλείας που παράγεται στα πριστήρια, ικανότητα ταξινόμησης της ξυλείας σε ποιοτικές κατηγορίες και εφαρμογής προδιαγραφών ποιοτικής ταξινόμησης της ξυλείας σε στρόγγυλη ή σε πριστή μορφή, ικανότητα συσχετισμού, εκτίμησης και προσδιορισμού της επίδρασης των ποιοτικών χαρακτηριστικών με τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά καθώς και με τις χρήσεις του ξύλου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοια της ποιότητας ξύλου ως υλικού. Φυσικά και αυξητικά ελαττώματα (σφάλματα) του ξύλου και σχέσεις τους με την ποιότητα και την τεχνική αξιοποίηση του ξύλου. Επιδράσεις περιβάλλοντος, δασοκομικών και υλοτομικών επεμβάσεων, διαχειριστικής μορφής και κληρονομικότητας στην ποιότητα του παραγόμενου ξύλου. Ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου ξύλου στο δάσος (ποιοτική ταξινόμηση). Δευτερογενή σφάλματα ξύλου μετά την υλοτομία και διαμόρφωση των δένδρων, κατά την επεξεργασία και χρήση του (είδος σφαλμάτων, αίτια δημιουργίας, μέτρα αντιμετώπισης). Ανατομικά χαρακτηριστικά ξύλου, αποκλίσεις κανονικής δομής και σχέσεις τους με την ποιότητα, τις ιδιότητες και τη βιομηχανική αξιοποίηση του ξύλου.
Λέξεις Κλειδιά
ΞΥΛΟ, ΔΟΜΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών46
Εξετάσεις5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59303536 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ (Πανεπιστημιακές Παραδόσεις)
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2017