ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ / Rangeland Ecophysiology
Κωδικός201Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125979
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το σχέδιο διδασκαλίας περιλαμβάνει 1) Την ανάπτυξη κριτικής σκέψεως στην επίλυση προβλημάτων σχετικών με τη μεταβολή της φυτικής παραγωγής εν όψει των επικείμενων κλιματικών μεταβολών και της επερχόμενης ξηρασίας (Οι εξετάσεις και κάθε είδους τεστ γίνονται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις) 2) Την κατανόηση της λειτουργικής σχέσεως περιβάλλον-παραγωγής και ιδίως των πολυπαραμετρικού συστήματος μικροκλίμα-ξηρασία-φωτοσύνθεση-υδατικό ισοζύγιοφυτικού ιστού και 3) Την ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ λειτουργίας απλών συσκευών με δυνατότητα προσδιορισμού στοιχειωδών οικοφυσιολογικών μετρήσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφή: Ανάλυση της δυναμικής της σχέσεως μεταξύ λειτουργίας των φυτών και μεταβολής των μικροπεριβαλλοντικών παραμέτρων και ιδίως της ξηρασίας και της ακτινοβολίας Περιεχόμενο: 1) Περιβάλλον –Μικροκλίμα, 2) Λειτουργία μικροκλιματικών παραμέτρων (CO2, H2O, PAR, T oC κα) και παραγωγής 4) Φωτοσύνθεση –Ξηρασία 5) Μηχανισμοί προσαρμογής στην ξηρασία 6)Δείκτες αντοχής στην ξηρασία (WUE, A/gs)
Λέξεις Κλειδιά
Μικροκλίμα, περιβάλλον, ξηρασία, ακτινοβολία, παραγωγή, μηχανισμοί προσαρμογής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση στις διαλέξεις και στις εργαστηριακές ασκήσεις λογισμικού παρουσίασης διαφανειών, με απεικόνιση των επιδράσεων των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στα λιβαδικά φυτάν. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Φροντιστήριο5
Πρακτική (Τοποθέτηση)2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις14
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ. Γεωργίου, Κ. Θάνος, Σ. Ριζοπούλου, Μ.Σ. Μελετίου-Χρήστου 2013. Οικοφυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Δίαυλος. 213 σελ. Taiz L and Zeiger E. 2013. Φυσιολογία φυτών. Εκδόσεις Utopia
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιστημονικά άρθρα 1. Παρουσιάσεις μαθήματος 2. Εργασίες στα μελετούμενα αντικείμενα
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2020