ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ / Genetic Improvement of Range Species
Κωδικός206Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125983
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την: Γνώση της οικολογίας, της γενετικής και των συνθηκών καλλιέργειας των κυριοτέρων κτηνοτροφικών ειδών. Γνώση μεθόδων δειγματοληψίας, μελέτης και αξιολόγησης φυσικών πληθυσμών κτηνοτροφικών φυτών. Γνώση των βασικών μεθόδων αρχών βελτίωσης των κτηνοτροφικών φυτών. Ικανότητα επιλογής των κατάλληλων ειδών και ποικιλίων κτηνοτροφικών φυτών ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα κυριότερα λιβαδικά φυτά (κτηνοτροφικά φυτά) στην Ελλάδα. Εξάπλωση, προέλευση, εξέλιξη. Μέθοδοι έρευνας και προσδιορισμός γενετικής ποικιλότητας. Περιγραφή. Εφαρμογή μεθόδων και τρόπων βελτίωσης. Τεχνητή επιλογή, υβριδισμός, μεταλλάξεις, εισαγωγή ξενικών.
Λέξεις Κλειδιά
κτηνοτροφικά φυτά, βελτίωση, επιλογή, πληθυσμοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρηση του διαδικτύου στη Διδασκαλία και την Εργαστηριακή Εκπαίδευση Επικοινωνία φοιτητών με e-mail, dropbox.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων24
Συγγραφή εργασίας / εργασιών23
Εξετάσεις4
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση με σύντομες ερωτήσεις ή πολλαπλής επιλογής σε συνδυασμό με γραπτή εργασία. Οι φοττητές ενημερώνονται στο πρώτο μάθημα και υπάρχει αναρτημένο στο elearning.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βιβλίο στο σύστημα εύδοξος. Διατίθενται στου φοιτητές σημειώσεις του μαθήματος οι οποίες είναι αναρτημένες στο elearning
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δίνεται λίστα με επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-10-2020