ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ / Range Landscape Ecology
Κωδικός217Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000127

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠρόγραμμα Ανταλλαγής (ERASMUS)Χειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125992
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη δομή, την οικολογία, τη λειτουργία, και τις αλλαγές -εξελίξεις του λιβαδικού τοπίου καθώς και τις διαχρονικές σχέσεις της κοινωνίας με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του λιβαδικού τοπίου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάλυση και λειτουργία του λιβαδικού τοπίου. Έννοια των οικοτύπων και τεχνοτύπων. Σχέσεις μεταξύ ετερογένειας και οικολογικής αστάθειας. Επίδραση του συστήματος εκτροφής και βόσκησης στη δομή και διαμόρφωση του λιβαδικού τοπίου. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά και η σχέση τους με τα φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά. Δυναμική διαχείριση των λιβαδικών τοπίων.
Λέξεις Κλειδιά
Λιβαδικό τοπίο, οικοτύπος, τεχνότυπος, βόσκηση, διαμόρφωση τοπίου, πολιτισμικό τοπίο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • ηλεκτρονική παρουσίαση
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση νέων τεχνολογιών, εργαστηριακές ασκήσεις λογισμικού παρουσίασης διαφανειών, Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με φοιτητές.Χρήση του elearning για τις εξετάσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση100,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Εκπόνηση μελέτης (project)150,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,3
Εξετάσεις60,2
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πανεπιστημιακές σημειώσεις σε CD Ιωάννη Ισπικούδη 2012
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2020