ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / Building and Construction Materials
Κωδικός301Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000130

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125995
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση τεχνικών και φυσικών δομικών υλικών Τρόπος σύνθεσης των παραπάνω υλικών για την δημιουργία διαφόρων δασικών κατασκευών, ανακυκλώσιμα δομικά υλικά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιδιότητες πετρωμάτων, λατομεία, φυσικά και τεχνητά αδρανή υλικά (κοκκομετρική διαβάθμιση, υπολογισμός ορίου υδαρότητας, πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας), κατηγορίες δομικών υλικών, κονίες, κονιάματα, σιδηροπαγές σκυρόδεμα, (υλικά, κατεργασία, σιδηροπλισμός), χαλύβδινα τμήματα, σιδηρές κατασκευές, τοιχοδομές, μονώσεις, στοιχεία, υλικά και υπολογισμός οικοδομικών κατασκευών (δώματα, πατώματα, κλίμακες, στέγες) και εγκαταστάσεις λειτουργίας τους (θέρμανση, αερισμός, ύδρευση και αποχέτευση).
Λέξεις Κλειδιά
Δομικά υλικά, φυσικά αδρανή υλικά, ανακύκλωση δομικών υλικών, κατασκευή δασοτεχνικών έργων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ιστοσελίδα εργαστηρίου Διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση7
Φροντιστήριο6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων3
Εκπόνηση μελέτης (project)33
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίες Επιδόσεις στις ασκήσεις Γραπτές εξετάσεις Ατομικές εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Οικοδομική – Δομικά Υλικά Συγγραφείς: Στεργιάδου Αναστασία, Γεώργιος Στεργιάδης Εκδότης: Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 978-960-418-749-2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 68372897 2. Κτιριακές Κατασκευές (καλύπτει το πρώτο μέρος: Οικοδομική) Συγγραφείς: Schmitt Heinrich, Heene A. Εκδότης: A. Γκιούρδας και ΣΙΑ Ο.Ε. Έτος Έκδοσης: 1994 ISBN: 960-5120-04-3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 12425 3. Δομικά και Διακοσμητικά Υλικά (καλύπτει το δεύτερο μέρος: Δομικά Υλικά) Συγγραφέας: Γεωργιάδου Ζωή Εκδότης (Διαθέτης): Στέλλα Παρίκου & ΣΙΑ Ο.Ε. Έτος Έκδοσης: 2005 ISBN: 978-960-411-501-3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 14505
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μελέτη απο το διαδίκτυο
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2018