ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ / Soil Classification and Forest Soil Mapping
Κωδικός509Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000180

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 30
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600126035
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 002Υ ΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Είναι σημαντικό και απαραίτητο ο φοιτητής να έχει γνώση των βασικών εννοιών της εδαφολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα συστήματα και τις διαδικασίες ταξινόμησης των εδαφών. Θα μάθουν για το σχεδιασμό την οργάνωση και τις μεθόδους υλοποίησης των χαρτογραφήσεων των δασικών τόπων. Θα αποκτήσουν την ικανότητα εκτίμησης της καταλληλότητας των δασικών εδαφών σε σχέση με την παραγωγικότητα και τις χρήσεις γενικότερα των δασικών εκτάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστήματα ταξινόμησης εδαφών. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταξινόμηση και παραγωγικότητα των δασικών εδαφών και δασικών τόπων. Ταξινόμηση των εδαφών της Ελλάδος. Μέθοδοι για την εκτίμηση της παραγωγικότητας των δασικών τόπων. Χαρτογράφηση της παραγωγικότητας των δασικών τόπων και σύνταξη χάρτου ποιοτήτων δασικού τόπου. Οι γενικές θεματικές του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: • Εισαγωγή( άσκηση δασοπονίας και χαρακτηριστικά ενός δασικού τόπου) • Ταξινομήσεις και συστήματα περιγραφής • Στάδια χαρτογράφησης και βαθμός λεπτομέρειας • Σχεδιασμός και οργάνωση χαρτογραφήσεων • Εργασίες υπαίθρου • Εκτιμήσεις για την καταλληλόλητα της γης για διάφορες χρήσεις και την φυσική της παραγωγικότητα • Τελικές εκθέσεις και χάρτες
Λέξεις Κλειδιά
Ταξινόμηση εδαφών, Τάξεις εδαφών, Κατηγορίες και ορολογία του Soil Taxonomy.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Γίνεται χρήση προγραμμάτων παρουσίασης video (VLS, media player) και παρουσίασης διαφανειών (PowerPoint), ενώ επικοινωνία με τους φοιτητές υπάρχει τόσο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όσο και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις με το πέρας των μαθημάτων κατά την χειμερινή εξεταστική περίοδο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Παπαμίχος, Ν,Θ. 1988. Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Δασικών Εδαφών και Δασικών Τόπων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας, Θεσσαλονίκη (Σημειώσεις). 2. Διαφάνειες παραδόσεων μαθήματος(μορφή αρχείου pdf)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brady, N.C., and R.R. Weil. 2002. The Nature and Properties of Soils. 13th ed. Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ. F.A.O. 1988: Soil map of the world: revised legend. World Soil Resources Report 60, Final Draft, Rome. FAO. 1998: World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Report 84, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Isbell. R. 2002. The Australian Soil Classification. Revised edition. Australian Soil and Land Survey Handbooks Series, Volume 4, CSIRO Publishing
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2019