Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία / Enterpreneurship and Innovation
ΚωδικόςMIS-207
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015151

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600126095
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοησουν την έννοια της καινοτομίας, τους τρόπους ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών, τη μετατροπή της καινοτομίας σε επιχειρηματική δραστηριότητα, και θα έχουν αποκτήσει τη δεξιότητα της κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων. Θα διδαχθούν περιπτώσεις εφεύρεσης καινοτόμων ιδεών και της επιχειρηματικής τους αξιοποίησης σε τομείς των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας (IoT, wearable computing, VR/AR) και επιλεγμένων περιοχών εφαρμογής (e.g. FinTech, Sports)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοια της Καινοτομίας. Τρόποι ανάπτυξη καινοτομίας. Παραδείγματα καινοτόμων ιδεών. Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικό Πλάνο. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στις τεχνολογίες της πληροφορίας. Πρακτική εργασία με κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου.
Λέξεις Κλειδιά
Καινοτομία, Παραγωγή Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικό Πλάνο, Χρηματοδότηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • http://innoentre.csd.auth.gr/
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι διαλέξεις γίνονται με διαφάνειες. Υπάρχει συγκεντρωμένο ψηφιακό υλικό στην πλατφόρμα INNOENTRE που περιλαμβάνει video, courses, παρουσιάσεις, κλπ. Για την κατάρτιση επιχειρηματικών πλάνων χρησιμοποιείται λογισμικο ανοικτού κωδικα. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω του e-learning του ΑΠΘ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση130,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων250,8
Εκπόνηση μελέτης (project)722,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,5
Εξετάσεις150,5
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση μία βιβλιογραφική εργασία, ένα πλήρες επιχειρηματικό πλάνο που αναπτύσσουν σε ομάδες και υποβάλλουν σε διαγωνισμούς Ε&Κ και γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Καραγιάννης Η.Γ. –Μπακούρος Ι.Λ.( 2010)«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Θεωρία –Πράξη» Εκδόσεις Σοφία. 2.Πιπερόπουλος, Γ. Π. (2008). "Επιχειρηματικότητα, Καινοτοµία & Βusiness Clusters ", Β’ Έκδοση , Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 3.Χατζηκωνσταντίνου, Γ., Γωνιάδης, Η. (2009) «Επιχειρηματικότητα και Καινοτοµία», Εκδόσεις Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί ή συγκεντρωθεί για το συγκεκριμένο μάθημα στην πλατφόρμα INNOENTRE 2. Το Επιχειρηματικό Όραμα σε Business Plan, B.N. Κέφης, Π. Παπαζαχαρίου, Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, 2009 3. Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, D. Storey, F. Greene, I. Χασσίδ, Ε. Φαφαλιού, Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, 2011 4. Innovation and Entrepreneurship in Education Advances in Digital Education and Lifelong Learning, Volume 2, P. Papadopoulos, R. Burger, A. Faria,Eds, Emerald Books, 2016
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2019