1517-2017. 500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση. Ιστορία, Διδασκαλία και εξέλιξη του Προτεσταντισμού

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος1517-2017. 500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση. Ιστορία, Διδασκαλία και εξέλιξη του Προτεσταντισμού / 1517-2017: 500 Years from Reformation. History, Teaching and Evolution of Protestantism
ΚωδικόςΧ311
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600014291

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος1517-2017. 500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση. Ιστορία, Διδασκαλία και εξέλιξη του Προτεσταντισμού
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600126169

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α ΜΙΚΡΗ (95)
ΗμερολόγιοThursdsay 18:00 to 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν τα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα: ·Εκμάθηση του προτεσταντικού πολιτισμικού περιβάλλοντος ·Κατανόηση των διεργασιών εμφάνισης της Μεταρρύθμισης ·Εμβάθυνση σε θεολογικά σημεία που συνθέτουν τις διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις Ανατολής -Δύσης ·Ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διαφορετικότητας και ερμηνείας διαφορετικών πολιτισμικών δεδομένων ·Εξάσκηση σε μεθοδολογικά θέματα ερμηνείας διαφορετικών παραδόσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το Επιλεγόμενο αυτό μάθημα με τίτλο 1517-2017. 500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση. Ιστορία, Διδασκαλία και εξέλιξη του Προτεσταντισμού αναλύει τα αίτια που διαίρεσαν τη Δυτική Χριαστιανοσύνη και οδήγησαν στο Β´ σχίσμα που γνώρισε ο χριστιανικός κόσμος μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και Μεταρρύθμισης (Προτεσαταντισμού). Τα αίτια ήταν ασφαλώς θεολογικά (συγχωροχάρτια, πρωτείο, εξουσιαστική δομή του Ρωμαιοκαθολικισμού κ.α), αλλά και κοινωνικοπολιτικά (χειραφέτηση των κρατων της Δύσης από την εξουσία της Ρωμαιοκαθολικής εξουσίας). Στη συνέχεια εξετάζεται η διδασκαλία των βασικών εκπροσώπων της Μεταρρύθμισης (solus Christus, sola scriptura, sola fidei, sola gratia) καθώς και η μετεξέλιξη του Προτεσταντισμού. Η αντίδραση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκησίας και οι πρώτες επαφές Προτεσταντισμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας αποτελούν επίσης ενότητες της διδασκαλίας του μαθήματος. Τέλος εξετάζεται η διείσδυση του Προτεσταντισμού στον ελλαδικό χώρο. Οι ενότητες του μαθήματος ειναι αναλυτικά οι εξής: 1. Μεταβατικά στάδια που οδήγησαν στην Μεταρρύθμιση του Λουθήρου Α´ 2. Μεταβατικά στάδια που οδήγησαν στην Μεταρρύθμιση του Λουθήρου Α´ 3. Γενικές Αρχές του Προτεσταντισμού Α´ 4. Γενικές Αρχές του Προτεσταντισμού Β´ 5. Ο Λούθηρος 6. Οι άλλοι Μεταρυθμιστές Α´(Σβίγγλιος) 7 .Οι άλλοι Μεταρυθμιστές Β´(Καλβίνος) 8. Οι πρώτες επαφές το Προτεσταντισμού με την Ορθόδοξη Εκκλησίας 9. Η Αντιμεταρρύθμιση και οι σχέσεις Ρωμαιοκαθολοκισμού και Προτεσταντισμού 10. Νεότεροι κλάδοι του Προτεσταντισμού 11. Ο Προτεσταντισμός στην Ελλάδα Α´ (Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία) 12. Ο Προτεσταντισμός στην Ελλάδα Β´ (Κοινωνία Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών) 13. Ο Προτεσταντισμός στην Ελλάδα Γ´ (Πεντηκοστιανικές Κινήσεις, Ευαγγελικαλικοί)
Λέξεις Κλειδιά
Προτεσταντισμός, Λούθηρος, Καλβίνος, Σβίγγλιος, Δικαίωση, Συγχωροχάρτια, Απόλυτος Προορισμός, Σωτηρία, Οικουμενική Κίνηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις301,2
Σύνολο994,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές εχουν τη δυνατότητα επιλογής για τις εξετάσεις τους είτε προφορικής εξετάσης σε συγκεκριμένη ύλη του διδακτικού εγχειριδίου είτε συγγραφής απαλλακτικής εργασίας με βάση οδηγίες που θα τους δοθούν εκ μέρους των διδασκόντων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ν.ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Ο Προτεσταντισμός, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016 (κεφ. Α-ΣΤ)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ο Προτεσταντισμός στην Ελλάδα (Φακελος Σημειώσεων), Θεσσαλονίκη 2016. Α. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, Εγχειρίδιο Αιρέσεων και Παραχριστιανικών Ομάδων, Αθήνα 1994.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2017