Φαρμακο-οικονομία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαρμακο-οικονομία / Pharmacoeconomics
ΚωδικόςΜΙΦΓ0013
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Παπαζήσης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600000118

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαρμακο-οικονομία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600126235
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Είναι ικανοί να κατανοήσουν το ρόλο της φαρμαοικονομίας στα οικονομικά της υγείας Είναι ικανοί να διακρίνουν τον τύπο των αναλύσεων κόστους-αποτελεσματικότητας στην φαρμακοικονομία να ερμηνεύουν τη συσχέτιση της αξιολόγησης οφέλους-κόστους και φαρμακοοικονομικής ανάλυσης να ενσωματώνουν τα δεδομένα των φαρμακοικονομικών ερευνών στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής Είναι ικανοί να μεταφράσουν τα αποτελέσματα της θεραπευτικής έκβασης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Να σχεδιάσουν μια φαρμακοοικονομική ανάλυση συμπεριλαμβάνοντας όλες τις σχετικές παραμέτρους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές αρχές Φαρμακοοικονομίας και Οικονομικών υγείας Βασικές αρχές ιατρικής με τεκμήρια και σχεδιασμού μελετών εκβάσεως υγείας Βασικές στατιστικές και οικονομετρικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στις φαρμακοοικονομικές αναλύσεις Κόστος της νόσου/ Μελέτες ελαχιστοποίησης του κόστους /Μελέτες κόστους-οφέλους/ Μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας /μελέτες κόστους-χρησιμότητας Αρχές και μέθοδοι της συγκριτικής αξιολόγησης οφέλους-κινδύνου/Ανάλυση ευαισθησίας Η σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής. Μοντέλα θεραπευτικής έκβασης και ποιότητα ζωής Φαρμακοοικονομία και αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας Φαρμακοοικονομία: η οπτική από την πλευρά της βιομηχανίας Βασικές αρχές τιμολόγησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Κανόνες αποζημίωσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη Τρόποι χρηματοδότησης Εθνικών Συστημάτων Υγείας. Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή εμπειρία Σύγχρονες τάσεις διαπραγμάτευσης μεταξύ πληρωτών και προμηθευτών υπηρεσιών Υγείας Οργάνωση μιας φαρμακοοικονομικής μελέτης- Μελέτη περιπτώσεων
Λέξεις Κλειδιά
Φαρμακοοικονομία, Θεραπευτική έκβαση, Αξιολόγηση οφέλους-ρίσκου, κόστος-αποτελεσματικότητα, κόστος-χρησιμότητα, κόστος-όφελος, αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής, διαδικασία λήψης αποφάσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών722,4
Εξετάσεις260,9
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Pharmacoeconomics.By Tom Walley, MD, FRCP(London), FRCPI, Alan Haycox, MD and Angela Boland, MD,Elsevier Essentials of Pharmacoeconomics (Point (Lippincott Williams & Wilkins)) Second Edition by Karen Rascati PharmD PhD (Author) Pharmacoeconomics: From Theory to Practice. Renee J. G. Arnold (CRC Press )
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-06-2016