Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων / Pharmaceutical Business Administration
ΚωδικόςΜΙΦΓ0014
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Μπαμίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600000119

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Δημήτριος Σπάχος
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600126236
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές διοίκησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και θα μπορούν με το πέρας του μαθήματος: -να προσδιορίζουν την ιδιοτυπία των προκλήσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση μιας φαρμακευτικής επιχείρισης/οργανισμού. -να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα ζητήματα & προβλήματα διοίκησης τέτοιων μονάδων αλλά και γενικότερα μονάδων που σχετίζονται με την φροντίδα και τις υπηρεσίες υγείας. -Να κατανοούν τη σημασία και το περιεχόμενο του σχεδιασμού προγραμματισμού με παραδείγματα από τον χώρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των υπηρεσιών υγείας -Να κατανοούν την σημασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τις βασικές λειτουργίες της εστιάζοντας στον φαρμακευτικό αλλά και γενικότερα στον υγειονομικό τομέα -Να κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι αρχές της διοίκησης ασκούνται για την επίτευξη αποδεκτών λύσεων που μεγιστοποιούν το εταιρικό αλλά και το κοινωνικό όφελος -Να εξηγούν γιατί η επικοινωνία είναι απαραίτητη στην αποτελεσματική διοίκηση τέτοιων οργανισμών -Να αντιλαμβάνονται τον ορισμό, τη σημασία και τα είδη της οργάνωσης, της τμηματοποίησης αλλά να αναλύουν ένα οργανόγραμμα μιας τέτοιας μονάδας -Να αναγνωρίζουν τα επιχειρησιακά προβλήματα στον χώρο της ανάπτυξης των φαρμακευτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων -Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών Ηγεσίας καθώς και να χρησιμοποιούν το διευθυντικό πλέγμα -Να εξηγούν την αναγκαιότητα του ελέγχου και να εντοπίζουν πιθανές παρενέργειες της διαδικασίας ελέγχου -Να μπορούν να αναλύουν και να εφαρμόζουν μεθοδολογίες ελέγχου ποιότητας -Να κατανοούν τη σημασία της έννοιας του μάρκετιγκ (κλασσικού και ψηφιακού) στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις/υπηρεσίες -Να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων της πληροφορίας και επικοινωνίας στην άσκηση διοίκησης και σχεδίασης της στρατηγικής ενός φαρμακευτικού οργανισμού -
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Βασικές αρχές διοίκησης. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας. Εισαγωγή στη θεωρία της διοίκησης. Διαδικασία και βάσεις Σχεδιασμού. -Στελέχωση και Προγραμματισμός. Μοντέλα Στελέχωσης. Παρακίνηση Προσωπικού. Επικοινωνία μέσα στον Οργανισμό. Επίλυση συγκρούσεων. Ανάπτυξη προσωπικού. Αξιολόγηση προσωπικού. -Αναγκαιότητα και ιστορική εξέλιξη της διασφάλισης ποιότητας στον χώρο παροχής υπηρεσιών. Συστήματα ποιότητας. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας. -Οργανισμοί πιστοποίησης. Η «ποιότητα» στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας. -Συνέργεια και επικάλυψη συστημάτων ποιότητας. Διοίκηση Ολικής ποιότητας. Διοίκηση Ολικής ποιότητας -Σύστημα διαχείρισης γνώσης στους φορείς/οργανισμούς φαρμεκευτικών υπηρεσιών/φροντίδας υγείας -Η χρήση της πληροφορικής στη διοίκηση των φαρμακευτικών οργανισμών/επιχειρήσεων -Η έννοια του μάρκετιγκ (κλασσικού και ψηφιακού) στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις/υπηρεσίες. Εννοιολογική προσέγγιση - στόχοι - χαρακτηριστικά και χρησιμότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Μάρκετινγκ -δίκτυα εικονικών οργανισμών
Λέξεις Κλειδιά
Διοίκηση επιχειρήσεων, σχεδιασμός διοίκησης, στελέχωση, παρακίνηση προσωπικού, έλεγχος ποιότητας, στατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση γνώσης, μάρκετιγκ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις371,2
Εργαστηριακή Άσκηση30,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων250,8
Εκπόνηση μελέτης (project)371,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών140,5
Εξετάσεις341,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Marketing στις υπηρεσίες υγείας Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12831456 Έκδοση: 1η/2011 Συγγραφείς: Παύλος Αντ. Σαράφης ISBN: 978-960-452-132-6 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κωσταγιόλας Π., Κατεϊλίδου Δ., Χατζοπούλου Μ. Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, Παπασωτηρίου 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-06-2016