Φαρμακευτικό Marketing

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαρμακευτικό Marketing / Pharmaceutical Marketing
ΚωδικόςΜΙΦΓ0015
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρυσούλα Πουρζιτάκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600000120

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαρμακευτικό Marketing
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600126237
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι: 1.Η προσέγγιση των βασικών θεωριών του φαρμακευτικού marketing 2.H γνωριμία με τις αρχές της επιχειρηματικής στρατηγικής των φαρμακευτικών βιομηχανιών 3.Η ανάλυση των χαρακτηριστικών ενός επιτυχημένου φαρμακευτικού προϊόντος 4.Η προσέγγιση της πολύπλοκης διαδικασίας τιμολόγησης ενός φαρμάκου Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι: 1.Να μάθουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα στάδια προώθησης ενός φαρμάκου 2.Να εμβαθύνουν στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη ή αποτυχημένη πορεία ενός φαρμάκου στην αγορά 3.Να είναι σε θέση να οργανώσουν μία στρατηγική προώθησης και προβολής ενός φαρμακευτικού προϊόντος 4.Να μπορούν να αναλύσουν τη διείσδυση ενός φαρμάκου στην αγορά 5.Να μπορούν να παρουσιάσουν μία κριτική ανάλυση ενός πραγματικού παραδείγματος επιτυχημένου ή αποτυχημένου φαρμάκου με βάση τα κριτήρια του φαρμακευτικού marketing
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Βασικές Αρχές Marketing 2.Επιχειρηματική Στρατηγική στα φαρμακευτικά προϊόντα 3.Σημαντικά χαρακτηριστικά των φαρμακευτικών προϊόντων – Επιλογή των βασικών χαρακτηριστικών και προφίλ του προϊόντος 4.Κύκλος ζωής των πρωτότυπων και γεννόσημων φαρμακευτικών προϊόντων 5.Παράγοντες που επηρεάζουν τη συνταγογράφηση των φαρμάκων 6.Μερίδιο αγοράς, Βαθμός διείσδυσης και Βαθμός κατοχής ενός φαρμάκου 7.Τμηματοποίηση και Στρατηγικές στόχευσης της αγοράς φαρμάκου 8.Στρατηγική τιμολόγησης φαρμακευτικού προϊόντος 9.Σύστημα διανομής φαρμακευτικού προϊόντος 10.Στρατηγική επικοινωνίας και προβολής φαρμακευτικού προϊόντος 11.SWOT Analysis και BCG Matrix 12.Ανάλυση Portfolio 13.Αποτίμηση μαθήματος
Λέξεις Κλειδιά
Φαρμακευτικό Marketing, Ανάλυση Porftolio, Χαρακτηριστικά φαρμάκου, Κύκλος ζωής φαρμάκου, Πρωτότυπα φάρμακα, Γεννόσημα φάρμακα, Συνταγογράφηση, Διανομή φαρμάκων, Πώληση φαρμάκων, Τιμολόγηση φαρμάκων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών722,4
Εξετάσεις260,9
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1.Εκπόνηση μίας γραπτής εργασίας 2.Συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο τέλος κάθε δίωρου 3.Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο τέλος της ενότητας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φαρμακενημερωτική: Ο Αποτελεσματικότερος Συντελεστής στο Φαρμακευτικό Marketing, 2η έκδοση Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41959847 Έκδοση: 2η έκδ./2014 Συγγραφείς: Ησαΐας Σ. ISBN: 9789963716838 Τύπος: Σύγγραμμα Marketing στο Νοσοκομείο Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8783 Έκδοση: 1 Συγγραφείς: Αναστάσιος Μουμτζόγλου ISBN: 960-255-189-5 Τύπος: Σύγγραμμα Marketing στις υπηρεσίες υγείας Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12831456 Έκδοση: 1η/2011 Συγγραφείς: Παύλος Αντ. Σαράφης ISBN: 978-960-452-132-6 Τύπος: Σύγγραμμα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brezis M (2008). "Big pharma and health care: unsolvable conflict of interests between private enterprise and public health". Isr J Psychiatry Relat Sci 45 (2): 83–9 Cohen , S. & Roussel, J.,“Strategic Supply Chain Management”, McGraw-Hill, 2005 Simchi-Levy, D., Kaminsky, P. and Simchi-Levy, E., “Managing the Supply Chain: The Definitive Guide for the Business Professional”, McGraw-Hill, 2004 Smith, Smith, M., “Pharmaceutical Marketing: Strategy and Cases”, Haworth Press, 1991 Vandermerwe, S. and Atun, R., Imperial College Tanaka Business School Case 502-023-1: “Pharmalife A: Deciding Whether to Build a Web-based Services Company from Scratch”, 2002
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-09-2015