Φαρμακοοικονομία - Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαρμακοοικονομία - Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων / Pharmacoeconomics - Business Pharmaceutical Administration
ΚωδικόςΜΙΦΒ0028
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρυσούλα Πουρζιτάκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015228

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 37
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική ΙατρικήΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης215
Βιομηχανική ΦαρμακολογίαΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαρμακοοικονομία - Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600126243
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές 1. Είναι ικανοί να κατανοήσουν το ρόλο της φαρμαοικονομίας στα οικονομικά της υγείας και να ενσωματώνουν τα δεδομένα των φαρμακοικονομικών ερευνών στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής 2. Είναι ικανοί να διακρίνουν τον τύπο των αναλύσεων κόστους-αποτελεσματικότητας στην φαρμακοικονομία και τη συσχέτιση της αξιολόγησης οφέλους-κόστους και φαρμακοοικονομικής ανάλυσης 3. Είναι ικανοί να μεταφράσουν τα αποτελέσματα της θεραπευτικής έκβασης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 4. Μπορούν να σχεδιάσουν μια φαρμακοοικονομική ανάλυση συμπεριλαμβάνοντας όλες τις σχετικές παραμέτρους 5. Εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές διοίκησης και αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα της διοίκησης φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Βασικές αρχές διοίκησης. 2. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 3. Διαδικασία και βάσεις Σχεδιασμού στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις/υπηρεσίες". 4. Εισαγωγή στη Φαρμακοοικονομία 5. Ανάλυση κλινικών δεδομένων 6. Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους 7. Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας 8. Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας 9. Χρήση πόρων, τιμές και κόστη 10. Μέτρηση της κατάστασης υγείας και της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής 11. Ανάλυση κόστους-οφέλους 12. Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, οργάνωση, στόχοι και προκλήσεις 13. Ρυθμιστικό πλαίσιο έγκρισης και κυκλοφορίας, φαρμάκων 14. Νομοθεσία και ρυθμίσεις τιμολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων 15. ΗΤΑ – Διεθνής πρακτική 16. Κριτική αξιολόγηση μιας ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας
Λέξεις Κλειδιά
Φαρμακοοικονομία, Θεραπευτική έκβαση, Αξιολόγηση οφέλους-ρίσκου, κόστος-αποτελεσματικότητα, κόστος-χρησιμότητα, κόστος-όφελος, αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής, διαδικασία λήψης αποφάσεων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχεδιασμός διοίκησης, στρατηγικός σχεδιασμός φαρμακευτικών επιχειρήσεων,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Σεμινάρια361,2
Εκπόνηση μελέτης (project)80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Σύνολο1043,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1.Εκπόνηση μίας γραπτής εργασίας 2.Συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο τέλος κάθε δίωρου 3.Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο τέλος της ενότητας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Marketing στις υπηρεσίες υγείας Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12831456 Έκδοση: 1η/2011 Συγγραφείς: Παύλος Αντ. Σαράφης ISBN: 978-960-452-132-6 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Pharmacoeconomics.By Tom Walley, MD, FRCP(London), FRCPI, Alan Haycox, MD and Angela Boland, MD,Elsevier Essentials of Pharmacoeconomics (Point (Lippincott Williams & Wilkins)) Second Edition by Karen Rascati PharmD PhD (Author) Pharmacoeconomics: From Theory to Practice. Renee J. G. Arnold (CRC Press ) Κωσταγιόλας Π., Κατεϊλίδου Δ., Χατζοπούλου Μ. Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, Παπασωτηρίου 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2019