INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςINTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW / INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW
ΚωδικόςΕΡ096
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΆννα-Μαρία Κώνστα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID100001359

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠρόγραμμα Ανταλλαγής (ERASMUS)Χειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςINTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600126731
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι: αφενός, να δώσει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τους διεθνείς και υπερεθνικούς κανόνες εργασίας καθώς και με τα διεθνή κείμενα και τους Χάρτες που προστατεύουν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Και, αφετέρου, να τους επιτρέψει να κατανοήσουν πώς εξασφαλίζεται η διεθνής και εσωτερική αποτελεσματικότητα αυτών των κανόνων δηλαδή το πώς εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί τόσο από τα διεθνή όργανα ελέγχου και τα διεθνή δικαστήρια όσο και από τα εθνικά δικαστήρια.. Ειδικότεροι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν: (1) να χειρίζονται με ευκολία την πολλαπλότητα των νομικών πηγών στους τομείς του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης. (2) να μελετούν και να σχολιάζουν τη διεθνή νομολογία και ειδικότερα τις αποφάσεις του ΔΕΕ σε θέματα εργατικού και κοινωνικού δικαίου (3) να εξετάζουν τη επίδραση της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας στην εσωτερική έννομη τάξη Και (4) να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με αντικείμενο είτε την επίλυση πρακτικών νομικών προβλημάτων είτε την επιστημονική επεξεργασία θεωρητικού θέματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα θα επικεντρωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο και, εκτός από το δίκαιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και το δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξετάζει επίσης -επιλεκτικά -το δίκαιο των κρατών μελών και τη σύγκρισή τους. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τόσο το εργατικό δίκαιο όσο και την κοινωνική προστασία, χωρίς να παραμελείται η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ύστερα από μια εισαγωγή της ιστορικής εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου, εξετάζονται οι πηγές αυτού του δικαίου, οι κοινωνικές διατάξεις της Συνθήκης και βασικοί θεσμοί, όπως: η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, οι ευρωπαϊκές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η εκπροσώπηση των εργαζομένων σε ομίλους επιχειρήσεων, ο χρόνος εργασίας, και οι κοινοτικές οδηγίες που τον ρυθμίζουν, η αρχή της μη διάκρισης στην απασχόληση και την εργασία, η ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών, τα κοινωνικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη σχέση τους με τις οικονομικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής ́Ενωσης (Υποθέσεις Vikingκαι Laval).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Σεμινάρια301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Σύνολο1204,8
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν το μάθημα έχουν τη δυνατότητα είτε να εκπονήσουν γραπτή ατομική ή συλλογική εργασία και να εξεταστούν προφορικά πάνω στην εργασία και στο σύνολο της ύλης του μαθήματος είτε να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις. Η αξιολόγηση για τις δύο περιπτώσεις γίνεται ως εξής: A. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ-(1) Με βάση την επίδοση τους στην εργασία αυτή της οποίας ο βαθμός καταλαμβάνει το 60% της συνολικής βαθμολογίας. (2) Καθώς και με βάση την επίδοσή τους στην προφορική εξέταση της οποία ο βαθμός αποτελεί το υπόλοιπο 40% της βαθμολογίας ( Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές των οποίων οι εργασίες αξιολογούνται με άριστα (8,5 και άνω) απαλλάσσονται από την προφορική εξέταση B. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΟΥΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αξιολογούνται μόνο με βάση την επίδοσή τους στις γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει διδακτικό εγχειρίδιο στο πλαίσιο του Εύδοξου για το μάθημα αυτό. Στους φοιτητές/τριες χορηγείται ηλεκτρονικά τεύχος σημειώσεων και διδακτικού υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
BARNARD, C. EU employment law. Oxford: Oxford University Press, 2012. BERCUSSON, B. European labour law. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. BLANPAIN, R. European labour law. Alphen/Rijn: Kluwer Law International, 2012. DAVIES, A. C. L. EU labour law. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2012. HENNION-MOREAU, S.; Le Barbier-Le Bris, M.; Del Sol,M. Droit social européen et international. Paris: PUF, 2010. KENNER J. EU employment law. Oxford: Hart, 2011. LACOSTE-MARY, V. Droit social international. Paris: Ellipses, 2006. LYON-CAEN, A. Droit social international et européen. Paris: Dalloz, 2012. MAZIÈRE, P., Droit social international. Paris: Ed. Archétype, 2007. MINÉ, M. et al., Droit social international et européen en pratique. Paris : Eyrolles/Éd. d'Organisation, Coll. Les Références, 2010. RODIÈRE, P., Droit social de l'Union européenne. Paris: LGDJ, 2008. SCHMITT, M., Droit du travail de l'Union européenne. Bruxelles : Larcier, 2011. SERVAIS, J.M. Droit social de l'Union européenne, Bruxelles : Bruylant, 2011. TEYSSIÈ, B. Droit européen du travail, 4e éd., Paris: Litec, 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-10-2015