ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / EUROPEAN UNION LAW
ΚωδικόςΥ13
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001530

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 974
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600126830

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 5 (164)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 12:00 έως 14:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 5 (164)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 12:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση τπυ μαθήματος, οι φοιτητές: - Θα έχουν γνωρίσει την ιστορική εξέλιξη του θεσμικού οικοδομήματος της Ερωπαϊκής Ένωσης και τις θεμελιώδεις αρχές του τρόπου λειτουργίες του - Θα έχουν κατανοήσει τους βασικούς κανόνες του συστήματος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρόπος λήψης αποφάσεων και έκδοσης νομικών πράξεων, τυπολογία των νομικών πράξεων, ιεραρχία κανόνων δικαίου) - Θα έχουν ολοκληρωμένη άποψη για τα χαρακτηριστικά της συνύπαρξης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εθνικά δίκαια των κρατών μελών (υπεροχή, άμεσο αποτέλεσμα του ενωσιακού δικαίου) - Θα δύνανται να παρέχουν πληροφορίες περί του συστήματος έννομης προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική εισαγωγή. Ίδρυση και εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας. Η Συντακτική Συνέλευση για το μέλλον της Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας. Θεμελιώδεις αξίες και αρχές του θεσμικού συστήματος και της ενωσιακής έννομης τάξης. Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πηγές και χαρακτηριστικά του δικαίου της Ένωσης. Αυτονομία, υπεροχή και άμεση ισχύς του δικαίου της Ένωσης. Η έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιούν τις βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων eur-lex.europa.eu και curia.europa.eu. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Φροντιστήριο251
Εξετάσεις251
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα μέσω γραπτής εξέτασης που περιλαμβάνει ένα πρακτικό θέμα στο οποίο απαντά ο φοιτητής υποχρεωτικά (βαθμολογείται με έξι μονάδες) και τρία θεωρητικά θέματα από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει τα δύο (βαθμολογούνται με δύο μονάδες το καθένα). Υποδείγματα πρακτικών θεμάτων αναλύονται κατά τα φροντιστηριακά μαθήματα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"1) Βιβλίο [25119]: Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στάγκος Πέτρος Ν.,Σαχπεκίδου Ευγενία, 2000. 2) Ευρωπαικό δίκαιο Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32997551 Έκδοση: 2η/2013 Συγγραφείς: Σαχπεκίδου Ε. ISBN: 9789604459780 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ 3) Βιβλίο [104437]: Το δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης - Η συνθήκη της Λισσαβόνας, Κανελλόπουλος Παναγιώτης, 2010. 4) Βιβλίο [10606]: Εισαγωγή στο δίκαιο της Ε.Ε., Χριστιανός Βασίλης, 2011. 5) Βιβλίο [12544881]: Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πλιάκος Αστέριος, 2012."
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- August Reinisch, Essentials of EU Law, 2nd Edition, 2012, Cambridge University Press. - Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, European Union Law, Cases and Materials, 2nd Edition 2010, Cambridge University Press. - Paul Craig and Gráinne de Búrca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Fifth Edition, 2011, Oxford University Press. - J. - P. Jacque, Droit Institutionnel de l' UE, Dalloz 2012. - L. Dubouis - C. Blumann, Droit materiel de l' UE, Montchrestien, 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2015