ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / INTERNATIONAL AND EUROPEAN PROCEDURAL LAW
ΚωδικόςΕΛΕ4
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001610

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600127020
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ως μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται τα εξής: α) η εξοικείωση των φοιτητών με τη διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας, β) η ενασχόληση με τις διεθνείς συμβάσεις και τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, γ) η κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των κανονισμών από τα δικαστήρια, δ) η εξοικείωση των μελλοντικών δικηγόρων και δικαστών με τις αποφάσεις του ΔΕΕ, ε) η εμπέδωση των ανωτέρω με την επίλυση πρακτικών θεμάτων μέσω φροντιστηριακών ασκήσεων και στ) η γραπτή (ή) προφορική δοκιμασία προς έλεγχο επίτευξης των ανωτέρω στόχων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία της διαδικασίας επίλυσης ιδιωτικών διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας. Το μάθημα περιλαμβάνει ιδίως την αντιμετώπιση τριών θεμελιωδών ερωτημάτων: ποιας χώρας τα δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών, ποιο δίκαιο είναι εφαρμοστέο στη συγκεκριμένη διαφορά, καθώς και τη δυνατότητα αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα. Η διδασκαλία βασίζεται τόσο στις διατάξεις του εθνικού όσο και του δημοσίου διεθνούς δικαίου, ιδίως όταν οι κανόνες δικονομικού δικαίου θεμελιώνονται σε διεθνείς συμβάσεις ή σε ευθέως εφαρμοστέους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (λ.χ. Κανονισμός 44/2001. 1215/21012 «για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις». Λόγω της διεθνούς συνεργασίας των κρατών σε ορισμένους τομείς του δικαίου, το μάθημα περιλαμβάνει ακόμα και ζητήματα διεθνών επιδόσεων (λ.χ. Κανονισμός περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις)
Λέξεις Κλειδιά
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο, επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, εκτελεσης αλλοδαπών αποφάσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Σεμινάρια251
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων251
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Ν. Νίκας, Ευρωπαϊκό Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο, 2η έκδ, εκδ Σάκκου- λας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34466"
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2017