ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / SYNTHESIS IN CIVIL PROCEDURE
ΚωδικόςΥ34
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001553

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 246
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600127241

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 7 (166)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 16:00 έως 18:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 8 (167)
ΗμερολόγιοΤρίτη 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 312 (285)
ΗμερολόγιοΤρίτη 12:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπλήρωση των εξής στόχων: α)να υποδείξει στους φοιτητές τον τρόπο συνδυασμού θεωρίας και πράξης, β) να εξοικειώσει τους φοιτητές στην ανάγνωση και κατανόηση δικαστικών αποφάσεων, γ) να ενισχύσει την ικανότητα των φοιτητών να επιλύουν σύνθετα προβλήματα στο σύνολο του δικονομικού δικαίου,δ) να μάθει στους φοιτητές τον τρόπο σύνταξης δικογράφων, ε)να βοηθήσει τους φοιτητές στην επιλογή του κλάδου μεταπτυχιακών σπουδών τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στ) να προετοιμάσει τους φοιτητές για την πρακτική άσκηση στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Με επιμέλεια των διδασκόντων επιλέγονται διαφορετικές κάθε εξάμηνο ειδικές θεματικές από το σύνολο της ύλης του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, και γι’ αυτές ετοιμάζεται ειδικό τεύχος διδασκαλίας (δωρεάν διανεμόμενο σε έντυπη μορφή ή και ηλεκτρονικά). Το τεύχος περιλαμβάνει το σύνολο της κρίσιμης ανά θεματική νομολογίας και βιβλιογραφίας, και ορισμένα πρακτικά ζητήματα, που προϋποθέτουν επαρκή γνώση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. To τεύχος περιλαμβάνει ακόμα θεματικές του δικονονομικού δικαίου, που δεν διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα, Συχνά, στη διδασκαλία περιλαμβάνονται και αποφάσεις υπερεθνικών δικαστηρίων, όπως λ.χ του ΔΕΕ, ή του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι φοιτητές κατανέμονται σε δύο κατά κανόνα τμήματα (στο εαρινό, αλλά και στο χειμερινό εξάμηνο), και το μάθημα διδάσκεται σε κάθε τμήμα 4 ώρες εβδομαδιαίως. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι προσανατολισμένος στην ιδιαίτερη αποστολή του μαθήματος. Αντίθετα με τα προηγούμενα εξάμηνα οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς τους προσφέρονται οι εξής δυνατότητες: 1) σύνταξη σχετικής γραπτής εργασίας με αντικείμενο μία από τις διδασκόμενες ενότητες 2) συλλογική προετοιμασία για τη συμμετοχή σε ειδικό σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιείται κατά τη λήξη της διδακτικής περιόδου και λίγο πριν τις εξετάσεις, ή συλλογική επίσης προετοιμασία για την διεξαγωγή εικονικής δίκης, στην οποία οι φοιτητές μετέχουν ως δικαστές, ή ως δικαστικοί πληρεξούσιοι των διαδίκων. Η συμμετοχή στις παραπάνω επιπλέον δραστηριότητες είναι προαιρετική και δεν πριμοδοτείται βαθμολογικά, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων. Πρωταρχικός στόχος πάντως στην Εμβάθυνση παραμένει η συστηματική διδασκαλία των δικαστικών αποφάσεων, ως προς τη δομή και την ερμηνευτική διαδικασία που ακολουθούν τα ελληνικά δικαστήρια.
Λέξεις Κλειδιά
Law of Civil Procedure
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1204,8
Σεμινάρια50,2
Φροντιστήριο
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2017