ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / ADMINISTRATIVE LAW-GENERAL PART
ΚωδικόςΥ6
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001522

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1100
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό217

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600127247

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 3 (161)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 12:00 έως 14:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 2 (160)
ΗμερολόγιοΤρίτη 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 6 (165)
ΗμερολόγιοΤρίτη 12:00 έως 14:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 8 (167)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 08:00 έως 10:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 8 (167)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 20:00 έως 22:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 5 (164)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 312 (285)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 12:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απαιτείται γνώση βασικών νομικών εννοιών, που θα μπορούσε να διασφαλιστεί με την παρακολούθηση του μαθήματος Εισαγωγής στην Επιστήμη του Δικαίου, και καλές γνώσεις Συνταγματικού Δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: - αποκτούν γνώση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας της Διοίκησης - μπορούν να κατανοήσουν το λογικά επόμενο μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας - μπορούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις σε ειδικούς κλάδους του οικείου γνωστικού αντικειμένου και να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδες - μπορούν να συνδέουν θεωρία και πράξη και να επιλύουν πρακτικά προβλήματα του οικείου αντικειμένου - αποκτούν την ικανότητα να χρησιμοποιούν στη δικαστηριακή πράξη τη γνώση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας της Διοίκησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το Διοικητικό Δίκαιο έχει ως αντικείμενο τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Εξετάζονται αρχικά η έννοια και η οριοθέτηση της Δημόσιας Διοίκησης και ορίζεται το Διοικητικό Δίκαιο σε σχέση με τους λοιπούς κλάδους του Δημοσίου Δικαίου. Στη συνέχεια αναλύονται οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου, ενδοκρατικές (Σύνταγμα, νόμος, κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης, γενικές αρχές του δικαίου) και διακρατικές (Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ακολουθεί το τμήμα για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης που περιλαμβάνει, κατ'αρχάς, την ανάλυση της έννοιας της διοικητικής πράξης, των κατηγοριών της και της διαδικασίας παραγωγής της. Εξετάζονται διεξοδικά οι κανόνες για τα μονομελή και συλλογικά όργανα της Διοίκησης και η έννοια της αρμοδιότητάς τους. Στη συνέχεια αναλύονται οι κανόνες σχετικά με την έναρξη της ισχύος της πράξης, την πρόσβαση στα διοικητικά στοιχεία, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, οι κανόνες για τη γνωμοδοτική διαδικασία και για τη λήξη της ισχύος (ανάκληση, κατάργηση). Ακολουθεί η άναλυση του ενδοδιοικητικού ελέγχου της Διοίκησης με την εξέταση των διοικητικών προσφυγών (απλές, ειδικές και ενδικοφανείς). Στη συνέχεια εξετάζονται συνοπτικά οι διοικητικές συμβάσεις (έννοια και κανόνες σύναψης). Ακολουθεί η ανάπτυξη της αστικής ευθύνης του Δημοσίου βάσει των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ και με ανάλυση των επιρροών από το ενωσιακό δίκαιο. Η τελευταία ενότητα αφορά την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Εξετάζονται τα κεντρικά όργανα του κράτους και αναλύονται διεξοδικά οι θεσμοί της αποκέντρωσης και της κατά τόπον και καθ'ύλην αυτοδιοίκησης. Παρουσιάζονται οι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, οι αρμοδιότητές τους και η εποπτεία επί των πράξεων και των οργάνων. Τέλος εξετάζονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που απαρτίζουν τον δημόσιο τομέα.
Λέξεις Κλειδιά
Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Πράξη, Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιος Τομέας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
 • Νομολογία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1255
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Σύνολο1757
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε ένα πρακτικό θέμα, κριτήριο δε αξιολόγησής τους είναι η ορθότητα των λύσεων που προτείνουν. Εξετάζονται επίσης και σε ένα θεωρητικό θέμα, με κριτήριο αξιολόγησης την γνώση του οικείου ζητήματος και την σαφή και δομημένη έκθεση των γνώσεών τους. Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να εξετάζονται προφορικά, οπότε αξιολογούνται με βάση το ίδιο κριτήριο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"1. Επ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. Ι, 14η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, ΕΥΔΟΞΟΣ 12687599 2. Γενικό διοικητικό δίκαιο Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41960009 Έκδοση: 7η/2014 Συγγραφείς: Δαγτόγλου Πρόδρομος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 3. Αν. Τάχου, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 9η έκδοση, Εκδ Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25132 4. Διοικητικό δίκαιο Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659381 Έκδοση: 3η/2015 Συγγραφείς: Γέροντας Απόστολος/Λύτρας Σωτήρης/Παυλόπουλος Προκόπης/Σιούτη Γλυκερία/Φλογαίτης Σπυρίδων ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ"
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναλυτική επιπρόσθετη βιβλιογραφία δίδεται στους φοιτητές στο πλαίσιο κάθε παράδοσης
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2017