ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΥ406Π
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓιολάντα Σίσκου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600000861

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600127254

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (98)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 11:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: * να κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε στο μέλλον, ως εκπαιδευτικοί μέσα σε μια τάξη, να διαχειρίζονται ορθά τον ψυχισμό του μαθητή και μάλιστα του εφήβου * να γνωρίζουν τον τρόπο, τα στάδια και τις δυσχέρειες της προσωπικής- γνωστικής- κοινωνικής και ηθικής ανάπτυξης των μαθητών * να διακρίνουν το ρόλο του περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας σε σχέση με τη αναπτυξιακή δόμηση του μαθητή, καθώς και τους τρόπους και τις θεωρίες μάθησης στο συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξής του * να προάγουν τις διαπροσωπικές σχέσεις σε μια τάξη και να διαχειρίζονται τα θέματα και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν * να αξιολογούν ορθά και αντικειμενικά τόσο τον εαυτό τους, ως διδάσκοντα και παιδαγωγό, όσο και την επίδοση και την ευρύτερη πνευματική πρόοδο του μαθητή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις, αξίες, ιδέες και θεωρίες, που προσφέρονται ως προτάσεις στον εκπαιδευτικό, προκειμένου να αποκτήσει μια ικανή εποπτεία του επιστημονικού και επαγγελματικού του πεδίου και να μπορεί έτσι, αφενός να συμπεριφέρεται με όσο το δυνατό πιο παιδαγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο και αφετέρου να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ευχέρεια προβλήματα και δυσκολίες που εμφανίζονται είτε γενικότερα στη σχολική ζωή είτε ειδικότερα στη διδακτική του πράξη. Θέματα 1. Παιδαγωγική ψυχολογία. Διάσκαλος – διδασκαλία 2. Η ανάπτυξη του ανθρώπου- Προσωπική ανάπτυξη 3. Η ανάπτυξη του ανθρώπου- Γνωστική αναπτυξη 4. Η ανάπτυξη του ανθρώπου- Κοινωνική ανάπτυξη 5. Η ανάπτυξη του ανθρώπου- Ηθική ανάπτυξη 6. Κληρονομικότητα και περιβάλλον 7. Ωρίμανση και μάθηση 8. Νοημοσύνη 9. Μάθηση- Θεωρίες μάθησης 10. Κίνητρα μάθησης 11. Σχολική τάξη- Διαπροσωπικές σχέσεις στην τάξη 12. Διαχείριση τάξης 13. Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Λέξεις Κλειδιά
Παιδαγωγική Ψυχολογία, Ανάπτυξη, προσωπική-γνωστική-κοινωνική- ηθική ανάπτυξη. Νοημοσύνη, κίνητρα μάθησης, διαχείριση τάξης διαπροσωπικές σχέσεις, εκπαιδευτική αξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις331,3
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Πρακτική (Τοποθέτηση)301,2
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο60,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60,2
Εξετάσεις210,8
Σύνολο1385,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Προφορική εξέταση, εργασία. β) Λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΥΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1018-19 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΧ. (2015) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΔ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 5η, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΛ: 41-76, 79-89, 113-126, 163-164, 180-196, 225-228, 245-281, 303-310, 318-330, 351-355, 385-396, 611-728 ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ elearning.auth.gr
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ε. Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τ.Α’, Συμπεριφοριστικές θεωρίες, Αθήνα (χ.ε.ο)1991. 2. Ε. Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τ.Β’ Κοινωνκικογνωστικές θεωρίες, Αθήνα (χ.ε.ο)1995 3. Ε. Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τ.Γ’ Γνωστικές θεωρίες, Αθήνα (χ.ε.ο)1997. 4. Α. Κοσμόπουλος, Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγιφκή του προσώπου 3η έκδ. εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1995. 5. Σ. Δερβίσης, Σύγχρονη γενική Διδακτική, Θεσσαλονίκη 31983. 6. Ε. Δημητρόπουλος, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, τόμ. Β΄, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1983. 7. Χ. Κωνσταντίνου,Η αξιολόγηση της επ΄΄ιδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική, εκδ. Gutenberg,Αθήνα 2000. 8. Ηλ. Ματσαγγούρας,Η σχολική τάξη, τ. Α΄, Χώρος, Ομάδα, Πειθαρχία, Μέθοδος, Αθήνα (χ.ε.ο.)2001. 9. Ηλ. Ματσαγγούρας, Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1995. 10. Ηλ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τόμ. Β΄ Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 31997. 11. Κ. Μπίκος, Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 12. Ι. Κογκούλης, Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 42004. 13. Ηρ. Ρεράκης Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006. 14. Ηρ. Ρεράκης Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010. 15. Π. Ξωχέλης, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμαερα, ε εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2005. 16. Χ. Χατζηχρήστου, Εισαγωγή στη σχολική Ψυχολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 17. E. Wragg, Διαχείριση της σχολικής τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μτφρ. Ν. Αβούρη, εκδ. Σαββάλλας, Αθήνα 2003.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-06-2019