Θέματα κοινωνικής ηθικής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘέματα κοινωνικής ηθικής / Social ethics issues
ΚωδικόςΘ321
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜιλτιάδης Βάντσος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600014298

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘέματα κοινωνικής ηθικής
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600127275
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τον προβληματισμό που αφορά στην ορθόδοξη κοινωνική ηθική και ιδιαίτερα τη θεώρησή της από την άποψη της Ορθόδοξης Βιοηθικής. Στη συνάφεια αυτή εξετάζονται βασικοί προβληματισμοί κοινωνικής ηθικής, όπως είναι η σχέση του προσώπου με την κοινωνία και τους θεσμούς της, ο γάμος, η οικογένεια, ο πολιτισμός, ο πλούτος, η οικονομία, η εργασία και ο αθλητισμός.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται από θεμελιώδη θέματα ορθόδοξης κοινωνικής ηθικής. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 1. Το περιεχόμενο της Κοινωνικής Ηθικής 2. Πρόσωπο και κοινωνία 3. Οι αρχές της κοινωνικής ηθικής 4. Οι θεσμοί 5. Ο γάμος 6. Η οικογένεια 7. Ο πολιτισμός 8. Οικονομική ηθική 9. Πλούτος και φτώχεια 10. Η φιλανθρωπία 11. Η εργασία 12. Ο αθλητισμός 13. Συμπεράσματα
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνική ηθική, πρόσωπο, θεσμοί, γάμος, οικογένεια, πολιτισμός, οικονομία, εργασία, αθλητισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία στην αίθουσα με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (powerpoint, κ.α.), με τη βοήθεια των οποίων συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία της διδασκαλίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261,0
Σύνολο1044,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η εξέταση πραγματοποιείται προφορικά ανά μικρές ομάδες των 4-5 φοιτητών. Η συμμετοχή στο μάθημα, η λήψη, εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας προσμετράται θετικά στην αξιολόγηση του φοιτητή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νικολαΐδης Απόστολος, Κοινωνική Ηθική, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009, σ. 415.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Βάντσος Μιλτιάδης, Η φιλανθρωπία κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Κόσμος 2 (2013) 103-113. 2. Βάντσος Μιλτιάδης - Κυρούδη Μαρίνα, An Orthodox View of Philanthropy and Church Diaconia, Christian Bioethics 13 (2007) 251-268. 3. Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος, Θεολογία, Οικονομία, Κοινωνία, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2015. 4. Μαντζαρίδης Γεώργιος, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2010. 5. Μαντζαρίδης Γεώργιος, Η εμπειρική θεολογία στην οικολογία και την πολιτική, Θεσσαλονίκη 1994. 6. Μαντζαρίδης Γεώργιος, Χριστιανική Ηθική, τομ. ΙΙ, εκδ. Ι.Μ. Βατοπεδίου 2015. 7. Νικολαΐδης Απόστολος, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2007. 8. Νικολαΐδης Απόστολος, Εκκλησία και κοινωνικά έθιμα : από το έθιμο στο ήθος και από το ήθος στη λαική πίστη, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006. 9. Πέτρου Ιωάννης, Χριστιανισμός και κοινωνία, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2017.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-02-2018