Προϊστορική αρχαιολογία και αρχαιολογικές επιστήμες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠροϊστορική αρχαιολογία και αρχαιολογικές επιστήμες / Prehistoric archaeology and archaeological sciences
ΚωδικόςΑΠΡ 708
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015931

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Προϊστορική ΑρχαιολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600127423
ΔιαγραμμένηΝαι
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος θα είναι σε θέση: • να εξοικειωθούν με τη σχετική βιβλιογραφία και τον τρόπο αναζήτησης άρθρων στη συγκεκριμένη θεματική • να συμμετέχουν στη σύγχρονη συζήτηση σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου • να κατανοήσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τον προβληματισμό που θα προκύψουν από την εμβάθυνση τους σε επιμέρους ζητήματα • να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες και να εκπαιδευτούν στα μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους καταστήσουν ικανούς να εκθέτουν τα επιχειρήματα και τις ιδέες τους προφορικά και γραπτά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μία από τις διαστάσεις της Νέας Αρχαιολογίας μέσα στη δεκαετία του '70 και εξής ήταν η υιοθέτηση των εργαλείων των θετικών επιστημών στην ανάλυση του περιβάλλοντος και του χώρου, των αρχαιολογικών συγκειμένων και ευρημάτων τους. Στο παρόν σεμινάριο θα συζητηθούν θέματα που αναδεικνύουν τη συμβολή των αρχαιολογικών επιστημών σε διαφορετικές όψεις της οργάνωσης και διαχείρισης των προϊστορικών κοινωνιών του Αιγαίου, όπως είναι οι πετρογραφικές και χημικές αναλύσεις στα υλικά κατάλοιπα, οι αναλύσεις σταθερών ισοτόπων και αρχαίου DNA στα οργανικά κατάλοιπα, η ψηφιακή και τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου και των αντικειμένων, η γεωφυσική διασκόπηση του χώρου και η μικρομορφολογία των ιζημάτων. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η επισκόπηση της εφαρμογής των αναλυτικών μεθόδων και της μεθοδολογίας των θετικών επιστημών στην ερμηνεία των αρχαιολογικών ερωτημάτων.
Λέξεις Κλειδιά
αρχαιολογικές επιστήμες, αναλυτικά εργαλεία, εφαρμοσμένες επιστήμες, μεθοδολογία θετικών επιστημών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Σεμινάρια150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων963,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων602
Εκπόνηση μελέτης (project)1204
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1204
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να μελετούν και να παρουσιάζουν προφορικά ανά εβδομάδα άρθρα σε ελληνική ή ξένη βιβλιογραφία με σκοπό την ανάπτυξη κριτικής επιχειρηματολογίας και συζήτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να προετοιμάσουν προφορική παρουσίαση εργασίας με συγκεκριμένο θέμα που θα επιλέξουν από μια προτεινόμενη λίστα, την οποία θα παραδώσουν στο τέλος του εξαμήνου σε γραπτή μορφή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bintliff, J. L. 1977. Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece. Oxford. Brothwell, D.R. και A. M. Pollard (επιμ.). 2001. Handbook of Archaeological Sciences. Chichester, John Wiley and Sons, Ltd. Facorellis, Y., N. Zacharias και K. Polikreti (επιμ.). 2008. Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, National Hellenic Research Foundation, Athens, 28-31 May, 2003. BAR-IS 1746. Oxford: Archaeopress. Foster, K. και R. Laffineur (επιμ.). 2003. Metron: Measuring the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 9th International Aegean Conference / 9e Rencontre égéenne internationale, New Haven, Yale University, 18-21 April 2002, Belgium, Université de Liège, Histoire de l’art et archéologie de la Grèce antique and University of Texas at Austin, Program in Aegean Scripts and Prehistory, Laffineur, R. and Th. G. Palaima, eds., Aegaeum 24. Halstead P. και C. Frederick (επιμ.). 2000. Landscape and Land Use in Postglacial Greece. Sheffield Studies in Aegean Archaeology 3. Sheffield. Horejs, B., R. Jung και P. Pavuk (επιμ.). 2010. Analysing Pottery: Processing – Classification – Publication. Bratislava. Hunt, Α. M. W. (επιμ.) 2017. The Oxford Handbook of Archaeological Ceramic Analysis. Oxford: Oxford University Press. Καρκάνας, Π. 2010. Εισαγωγή στη Γεωαρχαιολογία. Νεφέλη Krahtopoulou, A. 2010. The Geoarchaeology of Northern Pieria. Athens Lazzarini, L. (επιμ.) Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. ASMOSIA VI: Proceedings of the Sixth International Conference of The "Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity" Venice, June 15-18 2000, Padova, Bottega d'Erasmo Aldo Ausilio Editore. Papathanasiou, Α. 2001. A Bioarchaeological Analysis of Neolithic Alepotrypa Cave, Greece. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. BAR-IS 961. Papathanasiou, A, M. P. Richards και S. C. Fox (επιμ.) 2015. Archaeodiet in the Greek World: Dietary Reconstruction from Stable Isotope Analysis, Hesperia Supplement 49, Princeton: The American School of Classical Studies at Athens. Sarris, Α. (επιμ.). 2015. Best Practices of GeoInformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes. Oxford: Archaeopress Publishing Ldt. Sinclair, A., E. Slater και J. Gowlett (επιμ.) 1997. Archaeological Sciences 1995. Proceedings of a conference on the application of scientific techniques to the study of archaeology, Liverpool, July 1995. Oxford, Oxbow Books, Oxbow Monograph 64, Touchais, G., R. Laffineur και F. Rougemont (επιμ.) 2014. Physis: l'environnement naturel et la relation homme-milieu dans le monde égéen protohistorique. Actes de la 14e Rencontre égéenne internationale, Paris, Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), 11-14 décembre 2012, Aegaeum 37. Leuven and Liege: Peeters. Triantaphyllou, Sevi. 2001. A Bioarchaeological Approach to Prehistoric Cemetery Populations from Central and Western Greek Macedonia. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. BAR-IS 976. 1-84171-185-3. Tzedakis, Y, H. Martlew και M. K. Jones (επιμ.). 2008. Archaeology Meets Science: Biomolecular Investigations in Bronze Age Greece. The Primary Scientific Evidence 1997-2003, Oxford: Oxbow Books. Ζαχαριάς, Ν. (επιμ.). 2012 Πρακτικά 2ου Συμποσίου ARC-RNT: Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες. Καλαμάτα: Έκδοση Εργαστήριο Αρχαιομετρίας Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστημιακή Σχολή Καλαμάτας.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-09-2018