ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Α΄.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Α΄. / Interpretation of the holy canons A
ΚωδικόςΔΙ20
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Γιάγκου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005144

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 16
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής3210
Κανονικού ΔικαίουΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Α΄.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127455
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο επιδιωκόμενος μαθησιακός στόχος είναι να μπορούν οι φοιτητές να μελετούν και να αναλύουν τις εκδεδομένες και ανέκδοτες πηγές αξιοποιώντας την πλούσια σχετική χειρόγραφη παράδοση. Παράλληλα επιχειρείται να εμβαθύνουν στη του ιστορικού και θεολογικού υποβάθρου του νομοθετικού έργου όλων των συνόδων (οικουμενικών και τοπικών) και των πατέρων της Εκκλησίας. Επιπλέον επιχειρείται μέσα από την παρακολούθηση ενός επιστημονικού συνεδρίου ή ημερίδος να κατανοήσουν καλύτερα την πλούσια χειρόγραφη κανονική παράδοση, ανέκδοτη και μη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ερμηνεία των ιερών κανόνων των Οικουμενικών και τοπικών συνόδων και των κανόνων των Πατέρων της Εκκλησίας. Η συγκρότησή τους σε συλλογές και η εφαρμογή τους από τα διοικητικά όργανα της Εκκλησίας. Η ύλη των μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής: 1. Ερμηνεία Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων Ι. 2. Ερμηνεία Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων ΙΙ. 3. Ερμηνεία Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων ΙΙΙ. 4. Ερμηνεία Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων ΙV. 5. Ερμηνεία Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων V. 6. Ερμηνεία Κανόνων Τοπικών Συνόδων Ι. 7. Ερμηνεία Κανόνων Τοπικών Συνόδων ΙΙ. 8. Ερμηνεία Κανόνων Τοπικών Συνόδων ΙΙΙ. 9. Ερμηνεία Κανόνων Τοπικών Συνόδων ΙV. 10. Ερμηνεία Κανόνων Τοπικών Συνόδων V. 11. Ερμηνεία Κανόνων των Πατέρων της Εκκλησίας Ι. 12. Ερμηνεία Κανόνων των Πατέρων της Εκκλησίας ΙΙ. 13. Ερμηνεία Κανόνων των Πατέρων της Εκκλησίας ΙΙΙ.
Λέξεις Κλειδιά
Ερμηνεία Κανόνων οικουμενικών συνόδων, ερμηνεία Κανόνων τοπικών συνόδων, ερμηνεία Κανόνων Πατέρων της Εκκλησίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1004
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών903,6
Δημόσια παρουσίαση εργασιών30,1
Σύνολο2188,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αναλαμβάνουν να συντάξουν γραπτή εργασία υπό την συχνή επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή, την οποία και παρουσιάζουν στην τάξη στο τέλος του εξαμήνου. Η παρακολούθηση της διδασκαλίας του μαθήματος σε συνδυασμό με την γραπτή εργασία συνυπολογίζονται για την τελική αξιολόγηση τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Παντελεήμονος Ροδοπούλου, Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου, Επιτομή Κανονικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 2005. 2. Νικοδήμου Μίλας, Το εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας, μτφρ. Μελετίου Αποστολοπούλου, εν Αθήναις 1906 (ανατ. Αθήναι 1970). 3.Παναγιώτη Ι. Μπούμη, Κανονικόν Δίκαιον, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2008. 4.Παναγιώτη Παναγιωτάκου, Σύστημα του εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού, τομ. 3, Το Ποινικόν Δίκαιον της Εκκλησίας, τομ. 4, Το Δίκαιο των Μοναχών, εν Αθήναις 1962, ανατύπωση Θεσσαλονίκη 2000. 5.Γεωργίου Πουλή, Το Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα – Κομοτηνή 2005. 6.Κωνσταντίνου Μ. Ράλλη, Το Ποινικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εν Αθήναις 1907, ανατύπωση Θεσσαλονίκη 1998. 7.Σπύρου Τρωιάννου – Γεωργίου Α. Πουλή, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, 2η έκδοση, Αθήνα – Κομοτηνή 2003. 8.Αναστασίου Χριστοφιλοπούλου, Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, Αθήναι 21965. 9.Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου – Γεωργίου Α. Πουλή, Πηγές του εκκλησιαστικού ποινικού δικαίου, 2ή έκδοση, εκδόσεις Παναγιώτη Σ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007 10.Γεωργίου Πουλή, Νομοθετικά κείμενα Εκκλησιαστικού Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007. 11.Ράλλη, Γ. Α. – Ποτλή, Μ., Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων κ.λπ.,τόμος 1-6, Αθήνησιν 1852-1859 (ανατύπωση Αθήναι 1966). 12.Σπύρου Τρωιάννου, Κανονικές αποκρίσεις και πραγματείες της βυζαντινής περιόδου, Αλεξάνδρεια 2002 (ανατ.). 13.Σπύρου Τρωιάννου, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, 2η έκδοση, Αθήνα – Κομοτηνή 1999. 14.Βλασίου Ι. Φειδά, Ιεροί Κανονές και καταστατική νομοθεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1998. 15.Πάυλου, Μητροπολίτου Σουηδίας (Μενεβίσογλου), Ιστορική εισαγωγή εις τους ιερούς κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Στοκχόλμη 1990. 16.Κωνσταντίνου Γ. Πιτσάκη, Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος, Αθήναι 1971.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015