ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Α΄

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Α΄ / Interpretation of pastoral texts I
ΚωδικόςΠΜ3
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Γκίκας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002740

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Α΄
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127459
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ότι προβλέπει ο Κανονισμός του ΠΜΣ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η επαφή των φοιτητών με τα κείμενα ποιμαντικού περιεχομένου ως πηγών της Ποιμαντικής ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η εξοικείωση των φοιτητών στον τρόπο προσέγγισης, μελέτης και αξιοποίησης των κειμένω/πηγών της Ποιμαντικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αναφέρεται στην παρουσίαση και την ερμηνεία κειμένων της αγίας Γραφής και των Πατέρων τα οποία αποτελούν πηγές της Ποιμαντικής Θεολογίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 1. Αποστόλου Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄ Επιστολή. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 2. Αποστόλου Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄ Επιστολή. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 3. Αποστόλου Παύλου, Προς Τίτον Επιστολή. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 4. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Περί της εις Πόντον φυγής Α-Λ. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 5. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Περί της εις Πόντον φυγής ΛΑ-Ο. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 6. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Περί της εις Πόντον φυγής ΟΑ-ΡΙΖ. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 7. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί Ιερωσύνης Λόγος Α. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 8. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί Ιερωσύνης Λόγος Β. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 9. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί Ιερωσύνης Λόγος Γ. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 10. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί Ιερωσύνης Λόγος Δ. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 11. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί Ιερωσύνης Λόγος Ε. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 12. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί Ιερωσύνης Λόγος ΣΤ. Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημείων ποιμαντικού διαφέροντος. 13. Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Επιλογή Επιστολών ποιμαντικού διαφέροντος
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
power point e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών90
Δημόσια παρουσίαση εργασίας3
Σύνολο218
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση της εργασίας και προφορική εξέταση επί της διδαχθείσης ύλης και του αντικειμένου της εργασίας. Φοιτητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα οφείλουν να συνεννοηθούν με τον καθηγητή για τον τρόπο εξέτασής τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν διανέμονται συγκεκριμένα συγγράμματα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αγία Γραφή και Υπομνήματα. Patrologia Graeca Patrologia Latina Sourses Chretiennes
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015