ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Π. ΔΙΑΘΗΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Π. ΔΙΑΘΗΚΗ / Introductory themes in the Old Testament
ΚωδικόςΠΔ1
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Παπαρνάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002654

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής1110
Αγίας ΓραφήςΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Π. ΔΙΑΘΗΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127470
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εβραϊκά, Εισαγωγή, Ερμηνεία και Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της Παλαιάς Διαθήκης: α) κατανόηση της θέσης και της αξίας της στη θεολογική επιστήμη και την εκκλησιαστική θεολογία, β) ενημέρωση σε επιλεγμένα επιστημονικά θέματα της μελέτης της, γ) κατανόηση επιλεγμένων ερευνητικών προβληματισμών,
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενική επισκόπηση βασικών εισαγωγικών θεμάτων της Παλαιάς Διαθήκης και διερεύνηση της παρούσας κατάστασης της έρευνας. 1. Εισαγωγικό. Ορολογία. Ορισμοί. Η επιστήμη της Εισαγωγής στην Π. Διαθήκη. Ιστορία του μαθήματος. 2. Γενική εισαγωγή: Η Παλαιά Διαθήκη ως ιστορία και αποκάλυψη 3. O κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης 4. Το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχαίο κείμενο. 5. Το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Μεταφράσεις. Τα χειρόγραφα του Qumran 6. Η Μετάφραση των Ο΄: ιστορία, μέθοδος, σύγχρονη έρευνα 7. Ειδική εισαγωγή: Εισαγωγή στην Πεντάτευχο. Η σύνθεση της Πεντατεύχου 8. Τα βιβλία της Πεντατεύχου: συνθήκες συγγραφής, δομή, περιεχόμενο, διδασκαλία 9. Τα λοιπά ιστορικά βιβλία. 10. Τα ποιητικά βιβλία. 11. Τα προφητικά βιβλία Ι 12. Τα προφητικά βιβλία ΙΙ 13. Τα προφητικά βιβλία ΙΙΙ
Λέξεις Κλειδιά
Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πεντάτευχος, πρoφήτες, σοφιολογική γραμματεία, κανόνας, κείμενο, εβδομήκοντα, μασωριτικό κείμενο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) προφορική εξέταση β) εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κοντογόνου Κ., Εἰσαγωγή εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν, Ἀθῆναι 1859. Δυοβουνιώτου Κ., Εἰσαγωγή εἰς τάς Ἁγίας Γραφάς, Ἀθῆναι 1904. Παπαγεωργίου Σ., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἀλεξάνδρεια 1910. Ἀντωνιάδου Β., Ἐγχειρίδιον Εἰσαγωγῆς εἰς τάς Ἁγίας Γραφάς. Α΄ Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, ἐν Ἀθήναις 1936. Μπρατσιώτου Π., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην μετά δύο παραρτημάτων περί ἀποκρύφων καί νεωτέρων μεταφράσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐν Ἀθήναις 1937 (21975). — Ἐπίτομος Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἀθῆναι 1955 (31993). Παπαδοπούλου Ν., Ἑρμηνεία περικοπῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μετά στοιχείων Εἰσαγωγῆς, τεύχ. Α΄καί Β΄, Ἀθῆναι 1973. — Σύντομος Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἀθῆναι 2003 (γ΄ ἀνατύπωσις). Σιμωτᾶ Π., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, τεύχη Α΄ καί Δ΄, Θεσσαλονίκη 1973. Δόϊκου Δ., Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη (4 τεύχη), Θεσσαλονίκη 1975. — Συνοπτική Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη (ἀνατύπωση), Θεσσαλονίκη 1980. Χαστούπη Ἀ., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην (πρός χρῆσιν τῶν φοιτητῶν), ἐν Ἀθήναις 1981. Καλαντζάκη Σ., Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη. Α΄ Γενική Εἰσαγωγή, Θεσσαλονίκη 1985. Καϊμάκη Δ. – Κωνσταντίνου Μ., Εἰσαγωγή στά ἱστορικά καί προφητικά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί στοιχεῖα ἑβραϊκῆς γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1987.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2013