ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ / Themes of the language of the New Testament
ΚωδικόςΚΔ4
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακούλα Παπαδημητρίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002661

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής1110
Αγίας ΓραφήςΥποχρεωτικό1110
ΘρησκειολογίαςΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127473
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βαθύτερη γνώση της φύσης και της λειτουργίας της Κοινής ελληνιστικής γλώσσας, στην οποία είναι γραμμένη η Καινή Διαθήκη, και να μάθουν να χρησιμοποιούν τη γνώση αυτή ως εργαλείο κατανόησης του καινοδιαθηκικού κειμένου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα καταστούν ικανοί:
 • να γνωρίζουν τις διάφορες γλωσσικές θεωρίες για τη φύση της γλώσσας της Καινής Διαθήκης
 • να εμβαθύνουν σε ιδιαίτερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της γλώσσας της Καινής Διαθήκης
 • να κατανοούν με όρους της σύγχρονης Γλωσσολογίας τη χρήση της γλώσσας στο κείμενο της Καινής Διαθήκης και με αυτή τη βάση να εξάγουν ερμηνευτικό νόημα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διδάσκεται διαχρονική και συγχρονική εξέταση της ελληνικής γλώσσας κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική περίοδο και παρουσιάζονται οι σύγχρονες γλωσσολογικές απόψεις. Εξετἀζονται τα κυριότερα γλωσσολογικά ζητήματα, που αφορούν στην κοινωνικο-ιστορική μελέτη της γλώσσας της Καινής Διαθήκης, όπως καθομιλουμένη Κοινή, αττικισμός, διγλωσσία, σημιτισμοί, λατινισμοί κ.α.
 1. Θεωρητικά ζητήματα της γλώσσας της Καινής Διαθήκης.
 2. Η φιλολογία του κειμένου της Καινής Διαθήκης. Γραμματικά και συντακτικά ζητήματα.
 3. Η βιβλική επίδραση στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Σημιτισμοί.
 4. α)Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών βιβλίων και μελετών. β)Παρακολούθηση του επιστημονικού colloquium του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Exegeticum-Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας.
 5. Οι Ο΄ και η γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Λεξιλόγιο και σημασίες.
 6. Αρχαία Ελληνικά, Κοινή Ελληνιστική και η Ελληνική της Καινής Διαθήκης.
 7. Σημασιολογία και η γλώσσα της Καινής Διαθήκης.
 8. α)Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών βιβλίων και μελετών. β)Παρακολούθηση του επιστημονικού colloquium του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Exegeticum-Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας.
 9. Κοινωνιογλωσσολογία και η γλώσσα της Καινής Διαθήκης.
 10. Κειμενογλωσσολογική ανάλυση (ανάλυση λόγου) του κειμένου της Καινής Διαθήκης.
 11. Μεταφραστικά ζητήματα της Καινής Διαθήκης.
 12. α)Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών βιβλίων και μελετών. β)Παρακολούθηση του επιστημονικού colloquium του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Exegeticum-Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας.
 13. Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών βιβλίων και μελετών.
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα της Καινής Διαθήκης, Αρχαία Ελληνική γλώσσα, Κοινή Ελληνιστική, Ελληνική των Εβδομήκοντα, Γλωσσολογία, Σημασιολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, κειμενογλωσσολογική ανάλυση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle.
Εκπαιδευτική χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1174,7
Σεμινάρια261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Εκπόνηση μελέτης (project)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Σύνολο2439,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες εξαμήνου (70%). Προφορική εξέταση στην εργασία (30%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. G.H.R. Horsley, Η Ελληνική της Καινής Διαθήκης. Γλωσσολογικές μελέτες με τη συμβολή επιγραφών και παπύρων, μετφρ. Κυριακούλας Παπαδημητρίου του New Documents Illustrating Early Christianity, v. 5, Linguistic Essays (Macquarie University, Sydney, Australia 1989), Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2003.
2. H. Tonnet, Ιστορία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Αθήνα 1995.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 1. Fr. Blass - A. Debrunner - R. Funk, A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago: University of Chicago Press 1961.
 2. F.W. Danker (BDAG), A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago-London 2000.
 3. J. P. Louw καί E.A. Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, 2 τόμοι (ὁ δεύτερος εὑρετήριο), Νew York 21989.
 4. C.C. Caragounis, The Development of Greek and the New Testament: Morphology, Syntax, Phonology, and Textual Criticism, WUNT, 167· Tübingen: Mohr Siebeck, 2004.
 5. S.E. Porter, Studies in the Greek New Testament, Peter Lang, New York 1996.
 6. J. Barr, The Semantics of Biblical Language, London: Oxford University Press 1961.
 7. J. Lyons, Γλωσσολογική Σημασιολογία, μετφρ. Γ. Ἀνδρουλάκη, ἐπιμ. Γ. Καρανάσιος, Ἀθήνα: 2η ἐκδ. Πατάκη, 2006.
 8. Moises Silva, God, Language and Scripture: Reading the Bible in the Light of General Linguistics, Michigan: Zondervan, 2010.
 9. Κ. Παπαδημητρίου, "Τα Ελληνικά των Ιουδαίων στην εποχή της Καινής Διαθήκης», Αγία Γραφή και Αρχαίος Κόσμος. Τιμητικό αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Λ. Γαλάνη, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010, 397-424.
  Τελευταία Επικαιροποίηση
  06-10-2018