ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Q.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Q. / Synoptic tradition and Q studies
ΚωδικόςΚΔ20
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Τσαλαμπούνη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005027

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Q.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127474
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πτυχίο Θεολογίας ή άλλου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: (α) θα έχουν εξοικειωθεί με τη μελέτη και την κριτική ανάλυση των ευαγγελικών κειμένων και θα μπορούν με σαφήνεια και συγκροτημένα να περιγράφουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις (β) θα μπορούν να διακρίνουν τις επιμέρους πηγές των συνοπτικών ευαγγελίων και να εξηγούν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ τους (γ) θα μπορούν να εντοπίζουν επιμέρους θεολογικά θέματα και μοτίβα των τριών συνοπτικών ευαγγελίων και να εξηγούν το ρόλο που αυτά διαδραματίζουν μέσα στην αφηγηματική δομή της ιστορίας του κάθε ευαγγελίου δημιουργώντας έτσι συσχετισμούς (δ) να μπορούν να διακρίνουν τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ παράλληλων ευαγγελικών περικοπών και να συζητούν κριτικά τους ιστορικούς και θεολογικούς παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θέμα του μαθήματος είναι η συνοπτική παράδοση και η προγενέστερή της Πηγή των Λογίων καθώς επίσης οι ιδιαίτερες πηγές των επιμέρους συνοπτικών ευαγγελίων και οι μεταξύ των τριών συνοπτικών σχέσεις. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν: (1) το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα I (2)το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα IΙ , (3) Προφορική παράδοση (οι θεωρίες του Lord, Bailey, Dunn) I, (4) Προφορική παράδοση και συλλογική μνήμη (Byrskog, LeDonn), (5) η Πηγή των Λογίων κι η σημασία της στην αρχέγονη Εκκλησία I, (6) H Πηγή των Λογίων και το Ευαγγέλιο του Θωμά (7) οι λογοτεχνικές και θεολογικές αλληλεξαρτήσεις κι επιρροές των τριών συνοπτικών ευαγγελίων (8) ο Μάρκος κι οι πηγές του (9) το ιδιαίτερο υλικό του Ματθαίου και το Λουκά (10) θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών Ι (11) θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών ΙI (12) η ιστορία του Πάθους και (13) η πιθανή σχέση των τριών συνοπτικών με το κατά Ιωάννην.
Λέξεις Κλειδιά
Kαινή Διαθήκη, συνοπτικoί, ιστορία έρευνας, θεολογία Καινής Διαθήκης, ιστορία σύνταξης, προφορικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Συμμετοχή σε συνέδρια / σεμινάρια
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (παρουσιάσεις με powerpoint και videoclips) Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της πλατφόρμας Μοοdle Αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού στο διαδίκτυο Επικοινωνία με τους φοιτητές και συμβουλευτική στήριξη με τη χρήση e-mails και skype
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων70
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70
Διαδραστική διδασκαλία μέσω ερωτηματολογίων
Σύνολο200
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Προφορική παρουσίαση μίας αντιπροσωπευτικής μελέτης για το συνοπτικό πρόβλημα (30% του τελικού βαθμού). Η παρουσίαση πρέπει να πληροί τους κανόνες προφορικής παρουσίασης όπως αυτοί περιγράφονται σε έντυπο στην υποστηρικτή σελίδα του μαθήματος στο blackboard. - Συμμετοχή στις παραδόσεις και προετοιμασία του σχετικού υλικού (20% του τελικού βαθμού) - Γραπτή εργασία σχετική με το θέμα του μαθήματος. Τα θέματα θα αναρτηθούν στη σελίδα στο moodle κι η εργασία πρέπει να πληροί τους κανόνες μίας γραπτής εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό έντυπο στη σελίδα στο moodle(50% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Ι. Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (ΒΒ 1), Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 32007 • Π. Βασιλειάδη, Τα Λόγια του Ιησού. Το αρχαιότερο ευαγγέλιο, Άρτος Ζωής, Αθήνα 2005 • John S. Verbin, Excavating Q: the history and setting of the sayings gospel, 2000 • G. Theißen, Die Erforschung der synoptischen Tradition seit R. Bultmann: ein Überblick über die formgeschichtliche Arbeit im 20. Jahrhundert, 1995 • R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, 101995 • M. Goodacre, The Synoptic Problem: a Way through the Maze, T & T Clark, London/New York 2001 • S. Byrskog, History as Story and Story as History: The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral History, Brill, 2002 • Tom Thatcher, Jesus, the Voice, and the Text. Beyond the Oral and the Written Gospel, Baylor Univ. Press, 2008 • Kurt Aland, εκδ.., Synopsis Quattuor Evangeliorum: Locis parallelis evangeliorum apocryphorm et patrum adhibitis edidit, Württembergische Bibelanstalt Stuttgart, Stuttgart 1964 • B. H. Streeter, The Four Gospels: A Study of Origins, Macmillan, London 1924 • James M. Robinson et al., The Critical Edition of Q, Fortress, Minneapolis 2000 • Synoptic Problem Website: http://www.hypotyposeis.org/synoptic-problem/ • Mark Goodacre, NT Website, Synoptic Problem and Q: http://www.ntgateway.com/synoptic-problem-and-q/websites
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-10-2018