ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε΄ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Η΄ΑΙ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε΄ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Η΄ΑΙ. / Themes of Ecclesiastical Literature and patristic theology from the 5th c. until the 8th c.
ΚωδικόςΠΓ6
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Πιτταράς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002807

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής3210
Πατερικής Γραμματείας και ΑγιολογίαςΥποχρεωτικό3210
ΘρησκειολογίαςΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε΄ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Η΄ΑΙ.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127485
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να περιγράφουν και να αναλύουν τη θεολογική διδασκαλία των πατέρων αυτης της περιόδου. Θα επιλύουν τα διάφορα γραμματολογικά και θεολογικά θέματα σχετικά με τη διδασκαλία των ανωτέρω πατέρων, ειδικά μετά την ενασχόλησή τους με τα έργα τους. Επιπλέον θα μπορούν να συνδέουν αυτές τις γνώσεις της πατερικής θεολογίας με την εργασία που θα αναλάβουν.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διδάσκονται ειδικότερα θέματα εκκλησιαστικής γραμματολογίας και πατερικής θεολογίας από τον ε΄ μέχρι και τον η΄ αιώνα, όπως ανέκυψαν στην υπό εξέταση περίοδο. Επεξηγούνται και αναλύονται βασικά θεολογικά θέματα που κατεγράφησαν στην πατερική γραμματεία, καθώς παρουσιάζονται οι θέσεις των Πατέρων σε συνάρτηση πάντα με τα ανακύπτοντα ζητήματα. 1. Η θέση του ι. Χρυσοστόμου στην Εκκλησία. Θεολογία και γραμματεία. 2. Η θέση του Αυγουστίνου Ιππώνος στην Εκκλησία. 3. Ο Θεόδωρος Μοψουεστίας ως πρόδρομος του νεστοριανισμού. Νεστόριος και Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου. 4. α)Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας ως «διδάσκαλος» της Εκκλησίας. β)Παρακολούθηση του επιστημονικού colloquium του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Exegeticum-Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας. 5. Η συμβολή του Πρόκλου Κων/πόλεως στη διαμόρφωση της πατερικής διδασκαλίας του Ε΄ αιώνα. 6. Ασκητισμός και θεολογία. 7. Το ενυπόστατο και η διαμόρφωση της χριστολογικής διδασκαλίας από τον Λεόντιο τον Βυζάντιο. 8. α)Θεολογία και θεολογούμενα στον Μάξιμο τον ομολογητή. β)Παρακολούθηση του επιστημονικού colloquium του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Exegeticum-Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας. 9. Γνωμικό θέλημα και μονοθελητισμός. 10. Θεολογία των εικόνων κατά τον Ι. Δαμασκηνό. 11. Υπερασπιστές των εικόνων. Θεόδωρος Στουδίτης, Γερμανός Α΄ Κων/πόλεως, Ταράσιος Κων/πόλεως. 12. α)Ασκητική γραμματεία Α΄. Νείλος ο ασκητής, Μάρκος ο ερημίτης. β)Παρακολούθηση του επιστημονικού colloquium του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Exegeticum-Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας. 13. Ασκητική γραμματεία Β΄. Ισίδωρος Πηλουσιώτης, Διάδοχος Φωτικής.
Λέξεις Κλειδιά
Χρυσόστομος, Αυγουστίνος Ιππώνος, Θεόδωρος Μοψουεστίας, ενυπόστατο, Μάξιμος Ομολογητής, Δαμασκηνός, Θεόδωρος Στουδίτης, Γερμανός Α΄ Κων/πόλεως, Ταράσιος Κων/πόλεως, Νείλος ο ασκητής, Μάρκος ο ερημίτης, Ισίδωρος Πηλουσιώτης, Διάδοχος Φωτικής.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1194,8
Σεμινάρια602,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων391,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Προφορική εξέταση10,0
Σύνολο27911,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στις οποίες οι φοιτητές εξετάζονται πέραν της προτεινόμενης ύλης και στην προαιρετική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Π. Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία τ. Α’, εκδ. Κυρομάνος, Θεσ/νίκη 2005. 2. π. Ι. Ρωμανίδου, Πατερική Θεολογία, εκδ. Παρακαταθήκη, Θεσ/νίκη 2004. 3. Ν. Νικολαΐδη, Θέματα Πατερικής Θεολογίας, εκδ. Μέλισσα, Θεσ/νίκη 2009. 4. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία τ. Δ’, εκδ. Κυρομάνος, Θεσ/νίκη 2006. 5. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία τ. Ε’, εκδ. Κυρομάνος, Θεσ/νίκη 2006. 6. Στ. Παπαδόπουλου, Πατρολογία τ. Γ΄, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2010. 7. Στ. Παπαδόπουλου, Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, εκδ. Στ. Παπαδόπουλου, Αθήνα 1989. 8. π. Γ. Φλορόφσκυ, Οι Βυζαντινοί Πατέρες του πέμπτου αιώνα, εκδ. Πουρναρά, Θεσ/νίκη 2009. 9. π. Γ. Φλορόφσκυ, Οι Βυζαντινοί Πατέρες του έκτου, εβδόμου και ογδόου αιώνα, εκδ. Πουρναρά, Θεσ/νίκη 2009. 10. π. Γ. Φλορόφσκυ, Οι Βυζαντινοί Ασκητικοί και Πνευματικοί Πατέρες, εκδ. Πουρναρά, Θεσ/νίκη 2006. 11. Δ. Τσάμη, Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Κείμενα Πατερικής Γραμματείας, εκδ. Πουρναρά, Θεσ/νίκη 2008. 13. Χ. Κρικώνη, Πατερικά Μελετήματα Α΄, εκδ. University Studio Press, Θεσ/νίκη 2008.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-08-2016