ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Α΄.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Α΄. / Themes in ancient and byzantine philosophy A
ΚωδικόςΔΘ29
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Μποζίνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005112

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής1110
Δογματικής και Συμβολικής ΘεολογίαςΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Α΄.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127507
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η βαθύτερη γνωριμία των φοιτητών με την πολιτική σκέψη του χριστιανισμού. Στα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται ειδικότερα (α) η καλλιέργεια ενός επιστημονικού προβληματισμού στους φοιτητές όσον αφορά το σύνθετο πλέγμα των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους και ιδιαίτερα (β) η αναγνώριση από μέρους τους του φιλοσοφικού υπόβαθρου του βαθειά ριζωμένου στην ορθόδοξη παράδοση της Ανατολής ιδεώδους της "συναλληλίας". Επιπλέον,(γ) η κατανόηση των ομοιοτήτων και διαφορών που υφίστανται ανάμεσα στην πολιτική σκέψη του χριστιανισμού και τις σύγχρονες αντιλήψεις για την κοινωνία, τους πολιτειακούς θεσμούς και το κράτος.
Γενικές Ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Πρόκειται για μία σειρά μαθημάτων που εξετάζουν με τη βοήθεια πηγαίου υλικού την πολιτική φιλοσοφία του χριστιανισμού στις διαδοχικές φάσεις της εξέλιξής της, από την εποχή της Καινής Διαθήκης έως τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους. Ο γενικός τίτλος των μαθημάτων είναι «Η πολιτική θεωρία του χριστιανισμού» και η διάρθρωσή τους η παρακάτω: 1. Προϊστορία και απαρχές: Βασιλεία, μεσσιανισμός και θεοκρατία στον Αρχαίο Ισραήλ. Η πολιτική θεωρία του ελληνορωμαϊκού κόσμου 2. Το κίνημα του Ιησού στην Παλαιστίνη και η πολιτική σκέψη στην Καινή Διαθήκη: Το 13ο κεφάλαιο της Πρὸς Ῥωμαίους επιστολής και το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννη 3. Η «συγχρονιστική παραλληλία»: Τα ρεύματα της Απολογητικής και Αποκαλυπτι-κής στην Αρχαία Εκκλησία 4. Μ. Κωνσταντίνος και Ευσέβιος Καισαρείας: ο εκχριστιανισμός της αυτοκρατο-ρικής ιδεολογίας 5. Πνευματική και κοσμική εξουσία: Η ανάδυση του θεσμικού διπολισμού στο πρώιμο Βυζάντιο 6. Το κοινωνικό κήρυγμα των πατέρων της Εκκλησίας 7. Η «Πολιτεία του Θεού» (De Civitate Dei) του ιερού Αυγουστίνου 8. Ο Ιουστινιανός και η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 9. Η αυτοκρατορική ιδεολογία από τον 7ο αιώνα έως το τέλος της εικονομαχίας και ο τελικός καθορισμός των σχέσεων των δύο εξουσιών 10. Βασιλικὸς ἀνδριὰς: Βυζαντινά «κάτοπτρα ηγεμόνων» 11. Η Υστεροβυζαντινή Περίοδος 12. Οι Νόμοι του Πλήθωνα Γεμιστού 13. Ανασκόπηση και συμπεράσματα
Λέξεις Κλειδιά
Σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους, Χριστιανισμός-Φιλοσοφία, Πολιτική Φιλοσοφία, Βυζάντιο-Πολιτική Ιδεολογία, Ιστορία των Ιδεών, Πατέρες της Εκκλησίας-Κοινωνική διδασκαλία, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Eλληνισμός και χριστιανισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Βασικά η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου. Προσμετράται θετικά η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα και η ανάληψη εργασίας την οποία παρουσιάζουν ενώπιον του καθηγητή και των συμφοιτητών τους
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Αγουρίδης, Σ., Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 18, Θεσσαλονίκη 1994 2.Καραγιαννόπουλος, Ι.Ε., Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1992 3.Μποζίνης, Κ., Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το Imperium Romanum (Μελέτη πάνω στην πολιτική σκέψη της Αρχαίας Εκκλησίας), Αθήνα 2003 4.Χρήστου, Κ. Π., Ο «βασιλικός ανδριάς» του Νικηφόρου Βλεμμύδη (Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών), Θεσσαλονίκη 1996 5.Χρήστου Π., Η κοινωνιολογία του Μεγάλου Βασιλείου, Αθήνα 1951 6.Dvornik F., Early Christian and Byzantine Political Philosophy (Origins and Background), τόμ. Α΄-Β΄, Washington D.C. 1966 7.Novak, M.R., Χριστιανισμός και Ρωμαïκή αυτοκρατορία, μτφ. Ν. Σιδέρη, Αθήνα 2008 8.Theissen, G., Καίρια χαρακτηριστικά της κίνησης του Ιησού: κοινωνιολογική θεώρηση (Συμβολή στην ιστορία γένεσης του αρχέγονου χριστιανισμού), μτφ. Δ. Χαρισοπούλου-Θ. Σωτηρίου, Αθήνα 1997 9.Veyne, P., Όταν ο κόσμος μας έγινε χριστιανικός (312-394 μ.Χ.), μτφ. Γ. Καράμπελας,Αθήνα 2013
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2016