ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Δ΄

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Δ΄ / Themes of interpretation of the doctrinal and symbolical texts in the Orthodox Church IV
ΚωδικόςΔΘ4
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Γεωργόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002714

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Δ΄
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127510
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΔΘ1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Α΄
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετα την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: (1) να αξιοποιούν τις θεολογικές τους γνώσεις στο διάλογο με τους άλλους χριστιανούς, ώστε να δομούν σχέσεις συνεργασίας (2) να αναπτύσσουν διάλογο με τις κοινωνικές επιστήμες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Συστηματική ερμηνεία συμβολικών κειμένων της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 1. Συνοδική πράξη κατα την Τουρκοκρατία, 2. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η σχέση του με τα Πατριαρχεία της Ανατολής, 3. Μεταρρύθμιση και Οικουμενικό Πατριαρχείο, 4-7 Ομολογίες πίστεως, 8-10, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός, 11-12 Συνοδικές αποφάσεις του 20 αι., 13. Παρουσίαση εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Τουρκοκρατία, Μεταρρύθμιση, Ομολογίες, Ρωμαιοκαθολικισμός.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίαση εργασίας στην τάξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)Ι. Καρμίρη,Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Ἐκκλησίας,Τόμ. Α΄, Εν Αθήναις 19602. 2) Δ. Λιάλιου, Ερμηνεία Δογματικών καί Συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμ. Α΄-B', εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016. 3)Β.Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία, Τόμ.Γ΄, Αθήναι 2014. 4)Κ.Σκουτέρη, Ιστορία Δογμάτων , Τόμ.Α΄, Αθήνα 1998 5) Κ.Σκουτέρη, Ιστορία Δογμάτων , Τόμ.Β΄, Αθήνα 2004 6)H.Lietzmann, Symbole der Alte Kirche, στο Κleine Texte Nr 17/18, 19354. 7)Κ. Beyschlag, Grundriβ der Dogmengeschichte, Band 1, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 19882. 8)J.N.D.Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse. Geschichte und Theologie, Vandenhoeck &Ruprecht, Göttingen 19932. 9)J. N.D.Kelly, Early Christian Doctrines, Prince Press, Peabody , Ma 2003. 10)A.Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Band 1, Herder, Freiburg- Basel- Wien 19903. 11)I.O.de Urbina, Nizäa und Konstantinopel, Matthias-Grünewald Verlag, Mainz 1964. 12)A.M.Ritter, Das Konzil von Konstantinopel und seine Symbol,Göttingen 1965. 13) C.Andresen- A.M.Ritter(Hrsg), Handbuch der Dogmen und Theologiegeschichte, Band 1, Göttingen 19992. 14)M. Fiedrowicz, Theologie der Kirchenväter, Herder,Freiburg- Basel- Wien 20102. 15)M. Wiles, The Making of Christian Doctrine. A Study in the Principles of Early Christian Development, Cambidge 1967.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-09-2016