ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ Γ΄.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ Γ΄. / Contemporary Christian Sects C
ΚωδικόςΔΘ35
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Γεωργόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005124

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ Γ΄.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127518
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ Το μάθημα δομείται σε 13 θεματικούς άξονες. 1.Ο αρχαίος χιλιασμός. 2.Η χιλιαστική δοξασία στο Δυτικό Μεσαίωνα. 3.Η προτεσταντική εσχατολογία και η χιλιαστική δοξασία στα χρόνια της Μεταρρύθμισης. 4.Η Εσχατολογία των Αντβεντιστών της Ζ΄Ημέρας. 5.Η Εσχατολογία των Μαρτύρων του Ιεχωβά (Ι) 6.Η Εσχατολογία των Μαρτύρων του Ιεχωβά (ΙΙ) 7.Χιλιασμός, Προχιλιασμός , Μεταχιλιασμός.(Ι) 8.Χιλιασμός, Προχιλιασμός , Μεταχιλιασμός.(ΙΙ) 9.Η θεωρία των Οικονομιών. 10.Η θεωρία των Οικονομιών και η Πεντηκοστιανική κίνηση. 11.Ελάσσονες χιλιαστικές κινήσεις στην Ελλάδα. 12.Κριτική των εσχατολογικών δοξασιών με βάση την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία (Ι) 13.Κριτική των εσχατολογικών δοξασιών με βάση την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία (ΙΙ)
Λέξεις Κλειδιά
Αιρετική εσχατολογία, Χιλιασμός, Προχιλιασμός, Μεταχιλιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
  • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Πρωτ. Αντ. Αλεβιζόπουλου, Εγχειρίδιο Αιρέσεων και Παραχριστιανικών ομάδων, εκδ. Διάλογος - ΠΕΓ, Αθήνα 1994. 2)Ανδρεα Θεοδώρου, Ἡ περΊ Χιλιασμοῦ δοξασία ἐν τῇ Ἀρχαία Ἐκκλησία, Ἐν Ἀθήναις 1962. 3).Emannuel Hirsch, Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik,Berlin 19644 4)Charles C.Rulie, Dispensationalism, Chicago 1995. 5)Kurt Hutten, Seher- Grübler- Enthusiasten, Stuttgart 196610 6) Antony Hoekema, The Four Major Cults, The Paternoster Press, Grand Rapids 1963 7) Gordon Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America, Revised and Updaten Edition, Carland Publishing, Inc. New York & London 1992 8) R. Hempelmann u.a. (Hrsg) Panorama der neuen Religiosität, Gütersloh 20052 9) H. Krech - M. Kleininger (Hrsg), Handbuch Religiöse Gemeinschaftern und Weltanschauungen, Gütersloh 20066 10) H. Baer - H. Gasper - J. Müller - J. Sinabell (Hrsg), Lexikon neureligiöser Gruppen Szenen und Weltanschauungen, Herder, Freiburg - Basel - Wien 2005. 11) Πρωτ.Βασ. Γεωργόπουλου, Η Εσχατολογία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Η μέρας, Θεσσα -λονικη 2012
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2015