Πηγές της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠηγές της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας / Sources of the ancient Greek and Roman History
ΚωδικόςΑΡΧ 701
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015969

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής ΙστορίαςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠηγές της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600127536
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ζητούμενο αποτελεί: οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναλύουν τη δομή των πηγών (γραμματειακών, επιγραφικών, παπυρολογικών και νομισματικών), να συγκρίνουν και να συσχετίζουν δεδομένα, να κατανοούν το νόημα και τη σημασία της εκάστοτε πηγής και των συμφραζόμενων, να κάνουν μετάφραση και ιστορικό σχολιασμό των γραμματειακών και επιγραφικών πηγών, να αποτιμούν την αξία των μαρτυριών, να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες των πηγών στη συγγραφή ιστορικού δοκίμιου , να συμμετέχουν ενεργά με συζήτηση των προβλημάτων με τον διδάσκοντα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εβδομάδα 1. Τα είδη των πηγών. Εβδομάδα 2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τρόπος μελέτης. Προβλήματα αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας Εβδομάδα 3. Αρχαία ελληνική ιστοριογραφία Εβδομάδα 4. Αρχαία ελληνική ιστοριογραφία Εβδομάδα 5. Αρχαία ελληνική γραμματεία (πλην ιστοριογραφίας). Εβδομάδα 6. Ελληνική επιγραφική Εβδομάδα 7. Ελληνική επιγραφική Εβδομάδα 8. Παπυρολογία Εβδομάδα 9. Νομισματική Εβδομάδα 10. Λατινική ιστοριογραφία Εβδομάδα 11. Λατινική ιστοριογραφία Εβδομάδα 12. Λατινική επιγραφική. Εβδομάδα 13. Προφορική παρουσίαση εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Γραπτές πηγές, ιστοριογραφία, επιγραφές, νομίσματα, πάπυροι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Επιλεγμένη Βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Σεμινάρια1344,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1525,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1254,2
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη ελληνόφωνη και αγγλόφωνη βιβλιογραφία που αφορά στις πηγές και να παρουσιάζουν σύντομα σε γραπτές αναφορές την κριτική τους αποτίμηση. Θα πρέπει επίσης να μελετήσουν και να σχολιάσουν συγκεκριμένες πηγές . Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις παρουσιάσεις τους, τη δυνατότητα να επιχειρηματολογούν και να απαντούν σύνθετες ερωτήσεις επί της βιβλιογραφίας και των πηγών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Ι. Πίκουλας, Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Αρχαιολογνωσία, Αθήνα 2006. -J. Marincola, Greek Historians: Greece and Rome. New Surveys in the Classics No 31. Oxford: Oxford University Press, 2001. -Margherita Guarducci, Η ελληνική επιγραφική από τις απαρχές ως την ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2008 -E.G.Turner, Ελληνικοί πάπυροι. Εισαγωγή στη μελέτη και τη χρήση των παπυρικών κειμένων. Μτφρ. Γ.Μ.Παράσογλου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981 -C. Howgego, Η αρχαία ιστορία μέσα από τα νομίσματα, (εκδ. 1997), μετάφραση: Ζαχαριάδου Μαργαρίτα, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2009 -H. J. Rose, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1993
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-09-2018