Ελληνιστική Εποχή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕλληνιστική Εποχή / The Hellenistic Period
ΚωδικόςΙΑΕ 706
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015975

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕλληνιστική Εποχή
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600127543
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • κατανοήσουν το θεωρητικό προβληματισμό για τον χαρακτήρα της ελληνιστικής εποχής και τις πηγές στις οποίες βασίζεται η ιστορική της μελέτη. • γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνιστικών βασιλείων ως ιδιαίτερης μορφής κράτους, καθώς και τις διάφορες μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ μοναρχιών και πόλεων. • κατανοήσουν τη διαδικασία και τη σημασία της αλληλεπίδρασης του Ελληνισμού με τους πολιτισμούς της Ανατολής, καθώς και της αντίδρασης του Ελληνιστικού κόσμου στην έλευση των Ρωμαίων. • ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά • εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών/επιχειρημάτων τους
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά μια ιδιαίτερη περίοδο της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, την Ελληνιστική Εποχή κατά την οποία ο χώρος δράσης του Ελληνισμού επεκτάθηκε στην Ανατολή. Αναλυτικότερα, αφού παρουσιαστεί ο σύγχρονος θεωρητικός προβληματισμός και οι πηγές για την εποχή, θα μελετηθούν οι πολιτικές εξελίξεις και οι διακρατικές σχέσεις από τον θάνατο του Αλεξάνδρου έως και την ενσωμάτωση της Ελληνιστικής Ανατολής στο Ρωμαϊκό κράτος, η οργάνωση των ελληνιστικών βασιλείων και η ιδεολογική και θρησκευτική θεμελίωση της μοναρχικής εξουσίας, η οργάνωση των συμπολιτειών, η θέση της ελληνικής πόλεως εντός των μοναρχιών και η εξέλιξη του δημόσιου βίου της, και οι ποικίλες σχέσεις των ελληνικών κρατών με τη Ρώμη. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων 1η Εβδομάδα: Γενική εισαγωγή. Βασικά γνωρίσματα της ελληνιστικής εποχής. Οι πρωτογενείς πηγές. 2η εβδομάδα: Οι πόλεμοι των Διαδόχων και η δημιουργία των ελληνιστικών μοναρχιών. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 3η εβδομάδα: Η εξωτερική πολιτική των Πτολεμαίων και οι πόλεμοι μεταξύ των ελληνιστικών κρατών από τον 1ο Συριακό Πόλεμο έως και τη μάχη της Ραφίας. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 4η εβδομάδα: Ο χαρακτήρας της ελληνιστικής μοναρχίας. Προσωπικό χάρισμα, στρατιωτική επιτυχία και λατρεία του ηγεμόνα. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 5η εβδομάδα: Η Πτολεμαϊκή Αίγυπτος. Διοίκηση, οικονομική οργάνωση και εθνοτικές ομάδες. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 6η εβδομάδα: Το κράτος των Σελευκιδών. Ιστορική επισκόπηση, διοίκηση και οικονομική οργάνωση. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 7η εβδομάδα: Οι σχέσεις μεταξύ ελληνιστικών μοναρχιών και των ελληνικών πόλεων. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 8η εβδομάδα: Ο δημόσιος βίος των ελληνικών πόλεων κατά την πρώιμη Ελληνιστική εποχή. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 9η εβδομάδα: Ο ελληνιστικός κόσμος και η έλευση της Ρώμης. Ο 1ος και ο 2ος Μακεδονικός Πόλεμος. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 10η εβδομάδα: Ο ελληνιστικός κόσμος και η έλευση της Ρώμης. Ο Αντιοχικός Πόλεμος, η ανάδειξη των Ατταλιδών, ο 3ος Μακεδονικός Πόλεμος και ο 6ος Συριακός Πόλεμος. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 11η εβδομάδα: Το κράτος των Ατταλιδών. Εξωτερική πολιτική και διοίκηση. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 12η εβδομάδα: Ο δημόσιος βίος των ελληνικών πόλεων κατά την ύστερη Ελληνιστική εποχή. Συζήτηση επιλεγμένων πηγών. 13η εβδομάδα: Ο Αχαϊκός Πόλεμος, η δημιουργία των ρωμαϊκών επαρχιών της Μακεδονίας και της Ασίας, η πτώση των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων.
Λέξεις Κλειδιά
λληνιστική εποχή, βασίλεια, μοναρχική ιδεολογία, λατρεία ηγεμόνων, ευεργετισμός, συμπολιτείες, ελληνιστική πόλις, Ρώμη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2006,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών2117,0
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη βιβλιογραφία και πηγές και να παρουσιάζουν σύντομα προφορικώς ή γραπτώς την κριτική τους αποτίμηση. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις τους, τη δυνατότητα να επιχειρηματολογούν και να απαντούν σύνθετες ερωτήσεις επί της βιβλιογραφίας και των πηγών και στην τελική εργασία τους για το μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η. J. Gehrke, Ιστορία του Ελληνιστικού κόσμου (μετάφραση/βιβλιογραφική επιμέλεια Άγγελος Χανιώτης, εποπτεία Κώστας Μπουραζέλης), Αθήνα 2003. F. W. Walbank, Ο Ελληνιστικός Κόσμος (μετάφραση Τ. Δαρβέρης, επιμέλεια Π. Νίγδελης, Λ. Μανωλόπουλος), Θεσσαλονίκη² 1999. P. Lévêque, Ο Ελληνιστικός κόσμος (μετάφραση Μ. Παπαηλιάδη, επιμέλεια Κ. Ζουμπουλάκης), Αθήνα 2003. G. Shipley, Ο Ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, 323-30 π.Χ. (μετάφραση Μ. Ζαχαριάδου), Αθήνα 2012 E.Will, Histoire politique du monde hellénistique, Nancy 1969. F. W. Walbank, A. E. Astin, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie (eds.), The Cambridge Ancient History, Volume VII Part I: The Hellenistic World (second edition), Cambridge 1984. F. W. Walbank, A. E. Astin, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie (eds.), The Cambridge Ancient History, Volume VIII: Rome and the Mediterranean to 133 B.C. (second edition), Cambridge 1989. R. E. Allen, The Attalid Kingdom: A Constitutional History, Oxford 1983. E. V. Hansen, The Attalids of Pergamon, Ithaca - London 1971. R. B. McShane, The Foreign Policy of the Attalids of Pergamum, Urbana 1964. J. G. Manning, The Last Pharaohs. Egypt under the Ptolemies, Princeton 2010. J. Ma, Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor, Oxford 1999. J. D. Grainger, The Syrian Wars, Leiden – Boston 2010. J. Wolski, The Seleucids: the Decline and Fall of their Empire, Krakow 1999. J. J. Aperghis, The Seleukid Royal Economy: the Finances and Financial Administration of the Seleukid Empire, Cambridge 2004. S. M. Sherwin-White and A. Kuhrt, From Samarkhand to Sardis : a new approach to the Seleucid Empire, Berkeley 1993. J. D. Grainger, The Rise of the Seleucid Empire (323-223 BC) : Seleukos I to Seleukos II, Barnsley 2014. Laurent Capdetrey, Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d'un royaume hellénistique (312-129 avant J.C.). Collection "Histoire". Rennes: 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2018