Μορφές και Θεσμοί Κοινωνικής, Πολιτικής και Θρησκευτικής Οργάνωσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜορφές και Θεσμοί Κοινωνικής, Πολιτικής και Θρησκευτικής Οργάνωσης / Types and Institutions of Political, Social and Religious Organization
ΚωδικόςΙΑΕ 707
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015976

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜορφές και Θεσμοί Κοινωνικής, Πολιτικής και Θρησκευτικής Οργάνωσης
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600127544
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται, ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα κατανοήσουν το θεωρητικό προβληματισμό γύρω από τις μορφές πολιτικής, κοινωνικής και θρησκευτικής οργάνωσης που αναδείχθηκαν και λειτούργησαν στην Ελληνική Αρχαιότητα και θα εξοικειωθούν με τις πηγές, στις οποίες βασίζεται η μελέτη τους γνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά και τους θεσμούς που καθόρισαν τη μορφή και λειτουργία της Αρχαίας Ελληνικής πόλεως, των Κοινών (Συμπολιτειών), όπως και των τύπων της μοναρχίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο κατανοήσουν τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και φαινομένων, την οργάνωση του θρησκευτικού βίου, όπως και τη σημασία των θρησκευτικών συσσωματώσεων, τοπικών και διακρατικών ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών/επιχειρημάτων τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα εξετάζονται καταρχήν βάσει της μελέτης σχετικών πηγών και με παράλληλο σχολιασμό της επιστημονικής έρευνας η οργάνωση και οι θεσμοί των πολιτικών μορφωμάτων που λειτούργησαν στις ιστορικές περιόδους της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας: 'πόλις΄, Συμπολιτείες (Κοινά), μοναρχία. Κατά τον ίδιο τρόπο εξετάζονται:η κοινωνική διαστρωμάτωση και ο ρόλος των κοινωνικών ομάδων και συσσωματώσεων, χαρακτηριστικοί θεσμοί εκπαίδευσης και μετάδοσης ιδεολογίας (π.χ. Γυμνάσιο), η οργάνωση του θρησκευτικού βίου στο πλαίσιο της κοινότητας και η λειτουργία των διακρατικών και Πανελλήνιων θρησκευτικών - πολιτικών ομοσπονδιών και κέντρων (π.χ. Αμφικτίονες), η δυναστική λατρεία του ελληνιστικού ηγεμόνος ως πολιτικός - θρησκευτικός θεσμός. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων: 1η εβδομάδα: Εισαγωγή στα επιμέρους θέματα, στα οποία θα δοθεί βαρύτητα - επισκόπηση της έρευνας και των διαθέσιμων πηγών. 2η εβδομάδα: Πολιτικοί θεσμοί και λειτουργία της Αρχαίας Ελληνικής πόλεως (Ι) - Στα μαθήματα θα εξεταστούν η διαμόρφωση του γενικού μοντέλου της πόλεως και η λειτουργία των θεσμών της ανάλογα με την επιμέρους πολιτειακή οργάνωση και το γενικώτερο ιστορικό πλαίσιο (Αρχαϊκή πόλις, Κλασσική πόλις, Ελληνιστική πόλις). Εξέταση επιλεγμένων πηγών. 3η εβδομάδα: Πολιτική θεσμοί και λειτουργία της Αρχαίας Ελληνικής πόλεως (ΙΙ) - Εξέταση επιλεγμένων πηγών. 4η εβδομάδα: Πολιτικοί θεσμοί και λειτουργία της Αρχαίας Ελληνικής Πόλεως (ΙΙΙ) - Εξέταση επιλεγμένων πηγών. 5η εβδομάδα: Πολιτικοί θεσμοί και λειτουργία της Αρχαίας Ελληνικής πόλεως (IV) - Εξέταση επιλεγμένων πηγών. 6η εβδομάδα: Συμπολιτείες: οργάνωση και θεσμοί (Ι) - Εξέταση επιλεγμένων πηγών. 7η εβδομάδα: Συμπολιτείες: οργάνωση και θεσμοί (ΙΙ) - Εξέταση επιλεγμένων πηγών. 8η εβδομάδα: Μοναρχία: είδη - οργάνωση -ιδεολογία (Ι). 9η εβδομάδα: Μοναρχία:είδη - οργάνωση - ιδεολογία (ΙΙ). 10η εβδομάδα: Μοναρχία:είδη -οργάνωση - ιδεολογία (ΙΙΙ). 11η εβδομάδα: Αρχαία Ελληνική κοινωνία: οργάνωση, θεσμοί, θρησκευτικός βίος - Πανελλήνιοι θρησκευτικοί θεσμοί (Ι). 12η εβδομάδα: Αρχαία Ελληνική κοινωνία: οργάνωση, θεσμοί, θρησκευτικός βίος - Πανελλήνιοι θρησκευτικοί θεσμοί (ΙΙ). 13η εβδομάδα΅Αρχαία Ελληνική κοινωνία: οργάνωση, θεσμοί, θρησκευτικός βίος - Πανελλήνιοι θρησκευτικοί θεσμοί (ΙΙΙ).
Λέξεις Κλειδιά
πόλις, Κοινόν, μοναρχία, εκκλησία, βουλή, άρχοντες, φυλή, δήμος, Γυμνάσιον, Αμφικτιονία, σύλλογος, λατρεία ηγεμόνος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2006,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών2117,0
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη βιβλιογραφία και πηγές και να παρουσιάζουν σύντομα προφορικώς ή γραπτώς την κριτική τους αποτίμηση. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις τους, την δυνατότητα να επιχειρηματολογούν και να απαντούν σύνθετες ερωτήσεις επί της βιβλιογραφίας και των πηγών και στη τελική διπλωματική τους εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
V.Ehrenberg, The Greek State, London 1969, 2nd ed. CPC Acts: Acts of the Copenhagen Polis Centre (ed. M.H.Hansen). F.Gschnitzer, Griechische Sozialgeschichte von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit, 2013 (2.Auflage durch neue Bibliographie erweitert) F.Gschnitzer (ed.), Zur Griechischen Staatskunde, WBG Darmstadt 1969. E.Stein-Hölkeskamp, Adelskultur und Poligesellschaft - Studien zum griechischen Adel in Archaischer und Klassischer Zeit, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1989. P.J.Rhodes, The Athenian Boule, Oxford Universitz Press 1972. P.J.Rhodes with D.M.Lewis, The Decrees of the Greek States, Oxford 1997. Chr.Meier, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Frankfurt am Main 1980. M.M.Austin-P.Vidal-Naquet, Economic and Social History of Ancient Greece-An Introduction, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California 1973. Oswyn Murray& Simon Price, The Greek City from Homer to Alexander, Clarendon Press, Oxford 1990. J.A.O., Greek Federal States. Their Insitutions and History, Oxford 1968. H.Beck, Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4.Jahrhundert v.Chr., Historia Einzelschriften 114, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997. H.Beck, P.Funke (eds.), Federalism in Greek Antiquity, Cambridge 2015. J.Ma, Kings, in A.Erskine (ed.), A Companion to the Hellenistic World, Blackwell Companions to Ancient History), Oxford 2004. P.Bilde, et alii (eds.), Aspects of Hellenistic Kingship, Aarhus 1996. C.Habicht, Gottmenschentum und griechische Städte, München 1970. A.Chaniotis, The Divinity of Hellenistic Rulers, in A.Erskine (ed.), A Companion to the Hellenistic Wolrd, (Blackwell Companions to Ancient History), Oxford 2004. W.Burkert, Greek Religion, Oxford 1985 L.Bruit-Zaidman & P.Schmitt Pantel, La Religion grecque (dans les cités a l' époque classique), 2017.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2018