Διακρατικές και Διπλωματικές Σχέσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιακρατικές και Διπλωματικές Σχέσεις / Inter-state relations – Diplomacy
ΚωδικόςΙΑΕ 708
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015977

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιακρατικές και Διπλωματικές Σχέσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600127545
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα κατανοήσουν τον θεωρητικό προβληματισμό γύρω από τις μορφές διακρατικών και διπλωματικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν στην Ελληνική Αρχαιότητα και θα εξοικειωθούν με τις πηγές , στις οποίες βασίζεται η μελέτη τους κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της παράλληλης λειτουργίας πολιτικών μορφωμάτων υπό την μορφή πόλεων, συγκροτημένων συμμαχιών, Συμπολιτειών (Κοινών), μοναρχιών, τα επιμέρους αίτια που οδήγησαν στην ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και τους θεσμούς που διαμορφώθηκαν. είναι σε θέση να επισημαίνουν, να κατανοούν και να εμβαθύνουν στις μεταβολές που οι εκάστοτε ιστορικές συνθήκες και πολιτικοί συσχετισμοί επέφεραν στη μορφή αυτών των σχέσεων ή ακόμη οδηγούσαν στη δημιουργία νέων ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών/επιχειρημάτων τους
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά την διαμόρφωση και λειτουργία διακρατικών σχέσεων και διπλωματικών δράσεων εκ μέρους των Αρχαίων Ελληνικών κρατών κατά τις επιμέρους ιστορικές περιόδους. Συγκεκριμένα και αφού παρουσιαστεί ο σύγχρονος θεωρητικός προβληματισμός θα εξεταστούν καταρχήν πιθανοί λόγοι που οδηγούσαν τις κοινότητες στην αναζήτηση σύμπηξης δεσμών και διαύλων επικοινωνίας (π.χ. ασφάλεια από εξωτερική απειλή, αποφυγή πολέμου και διατήρηση ειρήνης, προσέλκυση εταίρων σε διακρατικές συμμαχίες, επέκταση πολιτικής και στρατιωτικής επιρροής σε κρίσιμες γεωπολιτικές περιοχές, κλπ, η ενίοτε επίκληση "συγγενείας" ή Πανελλήνιων δεσμών και στόχων), όπως και ο ιδιάζων χαρακτήρας των σχέσεων αυτών εντός του εκάστοτε ιστορικού πλαισίου, ιδίως δε, όταν ως εμπλεκόμενοι εμφανίζονται οι Ελληνιστικοί ηγεμόνες και η Ρώμη. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τη μελέτη σχετικών πηγών θα μελετηθούν εν συνεχεία θεσμοί και πρακτικές διπλωματίες (όπως π.χ. 'συμμαχία', 'επιμαχία', 'σπονδαί', 'Κοινή Ειρήνη', 'προξενία', 'ισοπολιτεία', 'συμπολιτεία', 'ασυλία', 'πρεσβεία' ή 'θεωρία', 'διαιτησία'), ώστε τελικά να αναδειχθεί μια ιδιαίτερη πλευρά της λειτουργίας των Αρχαίων Ελληνικών κρατών, αυτή η οποία αφορά τις εξωτερικές τους σχέσεις και, εν μέρει, την επίτευξη διατήρησης ισορροπιών και συνύπαρξης. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων 1η εβδομάδα Εισαγωγή - Παρουσίαση και σημασία του θέματος - Η θέση του στην έρευνα - Τα είδη των πηγών που θα χρησιμοποιηθούν. 2η εβδομάδα Αίτια δημιουργίας διακρατικών και διπλωματικών σχέσεων. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (Ι). 3η εβδομάδα Αίτια δημιουργίας διακρατικών και διπλωματικών σχέσεων. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (ΙΙ). 4η εβδομάδα Αίτια δημιουργία διακρατικών και διπλωματικών σχέσεων. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (ΙΙΙ). 5η εβδομάδα Θεσμοί και πρακτικές διπλωματίας. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (Ι). 6η εβδομάδα Θεσμοί και πρακτικές διπλωματίας. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (ΙΙ). 7η εβδομάδα Θεσμοί και πρακτικές διπλωματίας. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (ΙΙΙ). 8η εβδομάδα Θεσμοί και πρακτικές διπλωματίας. Εξέταση επιλεγμέμνων πηγών (IV). 9η εβδομάδα Πόλεις (και Κοινά) και Ελληνιστικοί βασιλείς. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (Ι). 10η εβδομάδα Πόλεις (και Κοινά) και Ελληνιστικοί βασιλείς. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (ΙΙ). 11η εβδομάδα Η "διπλωματία της συγγένειας". Εξέταση επιλεγμένων πηγών. 12η εβδομάδα Ελληνιστικά κράτη και Ρώμη. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (Ι). 13η εβδομάδα Ελληνιστικά κράτη και Ρώμη. Εξέταση επιλεγμένων πηγών (ΙΙ).
Λέξεις Κλειδιά
'φιλία', 'συμμαχία', 'επιμαχία', 'σπονδαί', 'προξενία', 'ασυλία', 'συμπολιτεία', 'ισοπολιτεία', 'διαιτησία', 'συγγένεια', 'πρεσβεία', 'Αμφικτιονία'
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2006,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών2117,0
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη βιβλιογραφία και πηγές και να παροουσιάζουν σύντομα προφορικώς ή γραπτώς την κριτική τους αποτίμηση. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις τους, στη δυνατότητα να επιχειρηματολογούν και να απαντούν σύνθετες ερωτήσεις επί της βιβλιογραφίας και των πηγών και στην τελική διπλωματική τους εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
F.E.Adcock & D.J.Mosley, Diplomacy in Ancient Greece, London 1975. S.Ager, Interstate Arbitrations in the Greek World, 337-90 B.C., Berkeley and London 1996. P.Low, Interstate Relations in Classical Greece - Morality and Power, Cambridge Classical Studies, Cambridge 2007. E.Olshausen (ed. in Z. mit H.Biller),Antike Diplomatie, WBG Darmstadt 1979. C.P.Jones, Kinship Diplomacy in the Ancient World, Harvard University Press 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2018