Η Εθνογραφική Προοπτική της Κοινωνικής / Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ Εθνογραφική Προοπτική της Κοινωνικής / Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας / Τhe ethnographic perspective of social / cultural anthropology
ΚωδικόςΙΑΛ 701
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016054

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Νεότερης και Σύγχρονης ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ Εθνογραφική Προοπτική της Κοινωνικής / Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600127546
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν: α) τις σχέσεις ανάμεσα στην εθνογραφική και τη συγκριτική διάσταση της κοινωνικής / πολιτισμικής ανθρωπολογίας β) τους στόχους, τις βασικές αρχές, τα εργαλεία και τις μεθόδους της επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας και ειδικότερα της συμμετοχικής παρατήρησης γ) τα ζητούμενα και τις πρακτικές ως προς τα οποία επιμέρους εθνογραφικές παραδόσεις ή σχολές διαφοροποιούνται μεταξύ τους δ) τα επιχειρήματα της αναστοχαστικής κριτικής που επικεντρώθηκε στις ηθικές και πολιτικές διαστάσεις του εθνογραφικού εγχειρήματος και των κειμενικών πρακτικών αναπαράστασης της ετερότητας ε) τις προσεγγίσεις του παρελθόντος και της μνήμης από τη σκοπιά της ιστορικής εθνογραφίας. στ) τις κυριότερες θεματικές εστιάσεις και μεθοδολογικές τάσεις της εθνογραφίας της Ελλάδας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η εθνογραφική επιτόπια έρευνα και ειδικότερα η συμμετοχική παρατήρηση που αποσκοπεί στην εκ των έσω κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και πολιτισμικών πρακτικών που επιχωριάζουν σε συγκεκριμένα πολιτισμικά συμφραζόμενα αποτελεί σήμα κατατεθέν της κοινωνικής / πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Μετά από μια αναφορά στις διαρκώς υπό διαπραγμάτευση σχέσεις μεταξύ της εθνογραφικής και της συγκριτικής διάστασης της ανθρωπολογίας, επιχειρείται μια επισκόπηση των βασικών αρχών, μέσων και μεθόδων της εθνογραφικής έρευνας με ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους με τους οποίους τα αποτελέσματά της συμβάλλουν στην ανάδυση νέων θεωρητικών ερωτημάτων και στην αναθεώρηση ή επαναδιατύπωση παλιότερων γενικεύσεων. Στη συνέχεια εξετάζονται οι διαφορές μεταξύ επιμέρους εθνογραφικών παραδόσεων ή σχολών που συνυπάρχουν μεταξύ τους ή διαδέχονται η μια την άλλη σε ότι αφορά τις θεωρητικές παραδοχές που τροφοδοτούν τα ερωτήματά τους, τις θεωρητικές συζητήσεις στις οποίες τα ερωτήματα αυτά εκβάλλουν και τα τοπικά συμφραζόμενα ως προς οποία διερευνώνται. Το επόμενο σκέλος του μαθήματος αφορά την ανθρωπολογική αυτοκριτική τάση που αναπτύχθηκε στην ανθρωπολογία στα τέλη του εικοστού αιώνα και, πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στις κριτικές επισημάνσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ερευνητικές και κειμενικές εθνογραφικές πρακτικές συμβάλλουν στην εξωτικοποίηση, δηλαδή στην υποστασιοποίηση των πεδίων στα οποία αναφέρονται, καθώς και στις συνακόλουθες απόπειρες επαναπροσδιορισμού των στόχων της εθνογραφικής παρατήρησης και αναθεώρησης των κειμενικών συμβάσεων που διέπουν τη διατύπωση των αποτελεσμάτων της. Οι σχετικές συζητήσεις συνέβαλαν στην ανάδυση νέων εθνογραφικών πρακτικών που σήμερα θεωρούνται δόκιμες και καθιερωμένες. Το μάθημα συνεχίζει με μια εκτενή αναφορά στις προσεγγίσεις της ιστορικής εθνογραφίας και της προφορικής ιστορίας και ολοκληρώνεται με μια επισκόπηση των κυριότερων ζητημάτων και ερευνητικών ερωτημάτων στα οποία έχει εστιάσει η εθνογραφική μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων μέσω των οποίων αυτά διερευνήθηκαν.
Λέξεις Κλειδιά
Εθνογραφία, συμμετοχική παρατήρηση, ποιοτικές μέθοδοι, ανθρωπολογική σύγκριση, αναστοχαστική κριτική, εθνοκεντρισμός, πολιτισμικός σχετικισμός, πολιτισμική ετερότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Eπιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια401,3
Άσκηση Πεδίου401,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2006,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1705,7
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εβδομαδιαία μελέτη βιβλιογραφίας στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα και σύντομες προφορικές ή /και γραπτές) κριτικές παρουσιάσεις επιλεγμένων κειμένων. Σχεδιασμός και διεξαγωγη μιας μικρής κρίμακας εθνογραφικής έρευνας. Τελική συνθετική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Clifford, James και George Marcus (επιμ.) 1986 Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Μπέρκλεϋ: University of California Press. Hastrup, Kirsten (επιμ.) 1992 Other Histories. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. Herzfeld, Michael 1998 Η Ανθρωπολογία μέσα από τον Καθρέφτη: Κριτική Εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Geertz, Clifford 1988 Works and Lives: The Anthropologist as Author. Κέημπριτζ: Polity Press. Geertz, Clifford 2009 H Eρμηνεία των Πολιτισμών. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Gingrich, Andre και Richard Fox (επιμ.) 2002 Αnthropology, by Comparison. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. Ηerzfeld, Michael 1998 Ανθρωπολογία μέσα από τον Καθρέφτη:Κριτική Εθνογραφία της΅Ελλάδας και της Ευρώπης. Μαδιανού, Δήμητρα 1999 Πολιτισμός και Εθνογραφία: Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος (επιμ.) 2006 Περιπέτειες της Ετερότητας. Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Sahlins, Marshall 2008 Iστορικές Μεταφορές και Μυθικές Πραγματικότητες. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Stocking, George (επιμ.) 1983 Οbservers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork. Μάντισον, Γουισκόνσιν: University of Wisconsin Press. Stocking, George 1992 The Ethnographer’s Magic and Other Essays in the History of Anthropology. Μάντισον, Γουισκόνσιν: University of Wisconsin Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2018