Ταυτότητες και Ετερότητες στην Δυτική Μεσαιωνική Ευρώπη (10ος - 13ος αι.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤαυτότητες και Ετερότητες στην Δυτική Μεσαιωνική Ευρώπη (10ος - 13ος αι.) / Ταυτότητες και Ετερότητες στην Δυτική Μεσαιωνική Ευρώπη (10ος - 13ος αι.)
ΚωδικόςΙΜΕ 702
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015998

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βυζαντινής και Μεσαιωνικής ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤαυτότητες και Ετερότητες στην Δυτική Μεσαιωνική Ευρώπη (10ος - 13ος αι.)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600127560
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΒΜ 701 Γραπτές Πηγές της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
 • ΙΒΜ 702 Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • εξοικειωθούν με τις αναλυτικές κατηγορίες «ταυτότητα» και «ετερότητα» ως εργαλεία ιστορικής έρευνας • κατανοήσουν τον θεωρητικό προβληματισμό αναφορικά με την κατασκευή ταυτοτήτων και ετεροτήτων • κατανοήσουν στα μεσαιωνικά πολιτισμικά συμφραζόμενα τις διαδικασίες κατασκευής ταυτοτήτων και ετεροτήτων, πολιτικών (π.χ. «Φράγκος», «Σικελός» κλπ), θρησκευτικών («χριστιανός»-«μουσουλμάνος») και πολιτισμικών («Δυτικός»-«Βυζαντινός»). • εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών/επιχειρημάτων τους
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η εβδομάδα: Εισαγωγή στην αναλυτική κατηγορία της ταυτότητας 2η εβδομάδα: Εισαγωγή στην αναλυτική κατηγορία της ταυτότητας 3η εβδομάδα: Αφήγηση, μνήμη και ιστορία 4η εβδομάδα: Πολιτικές ταυτότητες στην πρώιμη μεσαιωνική Ευρώπη 5η εβδομάδα: Πολιτικές ταυτότητες στην πρώιμη μεσαιωνική Ευρώπη 6η εβδομάδα: Η κατασκευή της βυζαντινής ετερότητας από τους Δυτικούς 7η εβδομάδα: Η κατασκευή της βυζαντινής ετερότητας από τους Δυτικούς 8η εβδομάδα: Βυζαντινές ταυτότητες και η κατασκευή της λατινικής ετερότητας 9η εβδομάδα: Βυζαντινές ταυτότητες και η κατασκευή της λατινικής ετερότητας 10η εβδομάδα: Πολιτικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ταυτότητες στο Βασίλειο της Σικελίας (12ος αι.) 11η εβδομάδα: Πολιτικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ταυτότητες στο Βασίλειο της Σικελίας (12ος αι.) 12η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών 13η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
ταυτότητα, ετερότητα, μνήμη, Μεσαιωνική Ευρώπη, Βυζάντιο, Βασίλειο της Σικελίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • επιλεγμένη βιβλιογραφία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1505
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1505
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1505
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη ελληνόφωνη και αγγλόφωνη βιβλιογραφία και να παρουσιάζουν σύντομα, σε προφορικές και γραπτές αναφορές, την κριτική τους αποτίμηση. Θα πρέπει επίσης να μελετήσουν και να σχολιάσουν συγκεκριμένες πηγές των κύριων μεσαιωνικών χρόνων. Στο τέλος του εξαμήνου οφείλουν να παρουσιάσουν προφορικά και να καταθέσουν μια γραπτή εργασία περ. 4000 λέξεων. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις τους και στην τελική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Anderson, Benedict. Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού. Mετάφρ. Π. Χαντζαρούλα. Αθήνα: Νεφέλη, 1997. • Assmann, Jan. Η πολιτισμική μνήμη. Γραφή, ανάμνηση και πολιτική ταυτότητα στους πρώιμους ανώτερους πολιτισμούς. Μετάφρ. Διαμαντής Παναγιωτόπουλος. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017. • Goetz, Hans-Werner. “Gens, Kings and Kingdoms: The Franks.” Στο Regna and Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World, επιμ. Walter Pohl, Hans-Werner Goetz και Jörg Jarmut, 307-344. Leiden: Brill, 2003. • Hall, Stuart και du Gay, Paul, επιμ. Questions of cultural identity. London: Sage Publications, 1996. • Hobsbawm Eric και Ranger Terence. Η επινόηση της παράδοσης. Μετάφρ. Θ. Αθανασίου. Αθήνα: Θεμέλιο, 2004. • Kaldellis, Anthony. Hellenism in Byzantium. The Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. • Λιάκος, Αντώνης. Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;. Αθήνα: Πόλις, 2007. • Μπενβενίστε, Ρίκα. “Η κατασκευή της Ετερότητας στην ″Ιστορία του Αγίου Λουδοβίκου″.” Μνήμων 16 (1994): 71-94. • Page, Gill. Being Byzantine. Greek Identity before the Ottomans. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. • Pohl, Walter. “Telling the difference: Signs of Ethnic Identity.” Στο Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800, επιμ. Pohl Walter και Reimitz Helmut, 17-69. Leiden: Brill, 1998. • Spiegel, Gabrielle M. The Past as Text. Theory and Practice of Medieval Historiography. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. • Τούντα Ελένη. Μεσαιωνικά Κάτοπτρα Εξουσίας. Ιστορικοί και Αφηγήματα στο Νορμανδικό Ιταλικό Νότο. Αθήνα: Ευρασία, 2012. • —. “Saints, rulers and communities: The Vitae of the Italo-Greek saints (tenth to eleventh centuries) and their audiences,” Journal of Medieval History 42.4 (2016): 429-455. • —. “The Perception of Difference and the Differences of Perception: The Image of the Norman Invaders in Southern Italy in Contemporary Western Medieval and Byzantine Sources.” Βυζαντινά Σύμμεικτα 20 (2010): 111-142.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2018