Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις / Research:Methodology and Practice
ΚωδικόςΙΒΜ 702
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016019

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βυζαντινής και Μεσαιωνικής ΙστορίαςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600127575
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα που αναφύονται κατά την ερμηνεία των πηγών και να εξοικειωθούν με τη βιβλιογραφία του κλάδου τους. Στο μάθημα περιλαμβάνονται: η κριτική ανάγνωση και απόδοση κεφαλαίων και άρθρων (στα ελληνικά ή στα αγλικά) και η προφορική ή γραπτή παρουσίασή τους, και η μελέτη και πολυεπίπεδη ανάλυση τους με τη χρήση ποικίλων μεθοδολογικών εργαλείων .
Γενικές Ικανότητες
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά στη μελέτη ποικίλων διαφορετικών πηγών του μεσαιωνικού κόσμου. Περιλαμβάνει την κατανόηση του ιστορικού κειμένου, την εκτίμηση της αξιοπιστίας του ιστορικού συγγραφέα, την ερμηνεία των τεχνικών όρων, τον εντοπισμό τόπων και ταυτοποίηση προσώπων, κ.ά. Εβδομάδα 1. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Βυζαντινή ιστορία). Εβδομάδα 2. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Βυζαντινή ιστορία). Εβδομάδα 3. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Βυζαντινή ιστορία). Εβδομάδα 4. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Βυζαντινή ιστορία). Εβδομάδα 5. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Βυζαντινή ιστορία). Εβδομάδα 6. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Βυζαντινή ιστορία). Εβδομάδα 7. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Βυζαντινή ιστορία). Εβδομάδα 8. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Βυζαντινή ιστορία). Εβδομάδα 9. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Βυζαντινή ιστορία). Εβδομάδα 10. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Μεσαιωνική ιστορία της Δυτικής Ευρώπης). Εβδομάδα 11. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Μεσαιωνική ιστορία της Δυτικής Ευρώπης). Εβδομάδα 12. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Μεσαιωνική ιστορία των Σλαβικών λαών). Εβδομάδα 13. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας(Μεσαιωνική ιστορία των Σλαβικών λαών).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βυζαντινά και μεσαιωνικά κείμενα. Επιλεγμένη βιβλιογραφία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1254,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1324,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων451,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1484,9
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
  • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Καραγιαννόπουλος Ι., Βυζαντινή Διπλωματική. Α. Αυτοκρατορικά έγγραφα2, [Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών – Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 4] Θεσσαλονίκη 1972. - Byzantine Monastic Foundation Documents. A Complete Translation of the Surviving Founders’ Typika and Testaments, τ. 1-5, επιμ. έκδ. J. Thomas - A. Constantinides Hero - G. Constable, [Dumbarton Oaks Studies XXXV] Washington D.C. 2000. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., Η Βυζαντινή Διπλωματική. Τα έγγραφα των δημοσίων λειτουργών [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 23], Θεσσαλονίκη 2015.Ν. Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine Seals, Washington, D.C. 1986. N. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. Introduction, texte et commentaire, Paris 1972. Α.-Αι. Ταχιάος, Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι αρχαιότερες βιογραφίες των Θεσσαλονικέων εκπολιτιστών των Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2008 (ελληνική μετάφραση των Βίων του αγίου Κυρίλλου και του αγίου Μεθοδίου). Ι. Πόποβιτς, Βίος και πολιτεία των αγίων Σάββα και Συμεών των φωτιστών των Σέρβων, μτφρ. Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, Αθήνα 21995. A. Džambeluka-Kossova (εκδ.), Černorizec Chrabǎr - O pismenech. Kritičesko izdanie, Sofija 1980 (κριτική έκδοση του κειμένου). A. Milev, Grǎckite žitija na Kliment Ochridski. Uvod, tekst, prevod I objansnitelni beležki, Sofija 1966. G. Prinzing, Demetrii Chomateni Ponemata diaphora [CFHB 38], Berlin-New York 2002. F. Miklosich - I. Müller, Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, τ. 1, Vindobonae 1860· τ. 3, Vindobonae 1865· τ. 5, Vindobonae 1887 (ανατύπ. Αθήναι χ.χ.). I. Iliev, «The Long Life of Saint Clement of Ohrid. A Critical Edition», Byzantinobulgarica 9 (1995) 62-120. I. Thurn, Ioannis Skylitzae Synopsis historiarum, ed. Princeps [CFHB 5], Berlin - New York 1973. H.-F. Bajer (H.-V. Beyer), Kallist I, patriarch Konstantinopolja, Žitie i dejatel’nost iže vo svjatych otca našego Grigorija Sinaita, I, Vvedenije, kritičeskoe izdanie grečeskogo teksta i russkij perevod, Ekaterinburg 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-10-2018